Informace o publikaci

Změny v obsahu cytokininů v rostlinách zatížených polycyklickým aromatickým uhlovodíkem

Autoři

VÁŇOVÁ Lucie KUMMEROVÁ Marie KLEMŠ Marek PROKEŠOVÁ Zdeňka TŘÍSKA Jan ZEZULKA Štěpán

Rok publikování 2010
Druh Článek ve sborníku
Konference Workshop: Rostlinné Biotechnologie - Současné trendy ve výuce a výzkumu - Sborník příspěvků
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova cytokinins;PAHs;in vitro;pea;
Popis Organické polutanty mohou ovlivňovat řadu biochemických a fyziologických procesů, podílejících se na produkci biomasy, kvantitativně i kvalitativně. Procesy růstu a diferenciace rostlin jsou kontrolovány především systémem endogenních růstových regulátorů. Změny zaznamenané v produkci biomasy rostlin vystavených účinku FLT ukazující tendenci zvýšení jejich čerstvé hmotnosti, poklesu sušiny a zvýšení obsahu chlorofylu, mohou souviset se změnami hladin endogenních cytokininů. Obsah testovaných cytokininů (DHZR, iP, BA, BAR, mT, mTR) byl zvýšen a koreloval se zvyšujícím se environmentálním zatížením (1 a 5 mg/l). Stejný stresor, avšak v nižší koncentraci (0.1 mg/l), způsobil inhibici syntézy cytokininů.
Související projekty: