Informace o publikaci

Databáze lidských kosterních pozůstatků

Autoři

MOŘKOVSKÝ Tomáš

Rok publikování 2010
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Anthropologia Integra
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=532
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Database; skeletal remains; anthropology; archaeology
Popis Projekt internetové databáze lidských kosterních pozůstatků vznikl na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vytvoření této databáze bylo finančně podpořeno Grantovou agenturou České republiky v rámci projektu 404/08/0582 Internetová databáze lidských kosterních pozůstatků odkrytých archeologickými výzkumy na Moravě a Slezsku. Tento projekt je tříletý a probíhá v letech 2008 až 2010. Tato databáze obsahuje informace o lidských kosterních pozůstatcích odkrytých v průběhu archeologických výzkumů na území Moravy a Slezska. Lidské kosterní pozůstatky z tohoto území jsou deponovány v mnoha institucích a databáze poskytuje základní přehled o jejich aktuálním stavu uložení a zachování. Měla by sloužit všem badatelům, kteří se ve své práci touto problematikou zabývají (antropologové, archeologové atd.), ale také všem ostatním zájemcům.
Související projekty: