Informace o projektu

Informace o projektu
Internetová databáze lidských kosterních pozůstatků odkrytých archeologickými výzkumy na Moravě a Slezsku

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA404/08/0582
Období řešení
1/2008 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Internetová databáze, lidské kosterní pozůstatky

Cílem navrhovaného projektu je vytvořit ucelenou databázi lidských kosterních pozůstatků odkrytých archeologickými výzkumy na území Moravy a Slezska. V současné době jsou údaje o nálezech lidských kosterních pozůstatků roztroušeny v mnoha publikacích a kosterní materiál je uložen v mnoha muzeích. Tento stav značně ztěžuje odborné a vědecké využití tohoto fondu, který je významným pramenem poznání biologických a sociokulturních dějin českých zemí. Výsledkem tohoto projektu bude internetová databáze, která bude zahrnovat kvantitativní a kvalitativní charakteristiky archeologických situací. Součástí budou informace o lokalizaci nálezu (lokalita, bývalý okres, trať, kraj), datování a kulturní zařazení lokality, místo uložení a charakteristika lidských kosterních pozůstatků (stav dochování, odhad počtu jedinců atd.) a literární prameny. Databáze bude k dispozici na internetových stránkách našim i zahraničním badatelům, studentům a institucím zajišťujícím ochranu a evidenci památek.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info