Informace o publikaci

Kryptosporídie: epicelulárne parazity v objatí hostiteľskej bunky, alebo keď zdanie klame

Logo poskytovatele
Autoři

VALIGUROVÁ Andrea

Rok publikování 2010
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Kryptosporídie (Apicomplexa) sú významné parazity gastrointestinálneho traktu stavovcov vrátane človeka, ktoré sú vďaka svojmu unikátnemu spôsobu prichytenia k hostiteľskej bunke považované za zvláštnu skupinu parazitických protist. Súčasné fylogenetické analýzy preukázali ich blízku príbuznosť s vysoko diverzifikovanými parazitmi bezchordátov - gregarinami a odlíšili ich tak od „pravých kokcidií“. Lokalizácia endogénnych vývojových štádií kryptosporídií vzhľadom k hostiteľskej bunke bola po dlhú dobu terčom rôznych kontroverzných teórií. Prevažná väčšina z nich sa prikláňala k názoru, že kryptosporídie sú parazity intracelulárne avšak extracytoplazmatické. Vzhľadom k nejasnostiam v literatúre, hlavným cieľom prezentovanej štúdie bolo za pomoci transmisnej a skenovacej elektrónovej mikroskopie podrobne analyzovať lokalizáciu parazita v tkanive hostiteľa a stanoviť či dochádza k preniknutiu infekčného štádia kryptosporídií (sporozoit, merozoit) pod cytoplazmatickú membránu hostiteľskej bunky. Ako modelový systém slúžili dva žalúdočné druhy, Cryptosporidium muris z laboratórnych hlodavcov a C. fragile z importovaných žiab, u ktorých bol sledovaný proces uchytenia infekčného štádia k bunke hostiteľa a následný vývoj parazita. U oboch druhov boli zaznamenané zmeny mikroklkov hostiteľskej bunky a následné vytvorenie záhybu cytoplazmatickej membrány, ktorý postupne obrastá parazita a následne vytvára parazitoforný vak. Nedochádza však ku skutočnému zanoreniu parazita pod cytoplazmatickú membránu hostiteľa a ani ku vytvoreniu priameho kontaktu parazita s cytoplazmou hostiteľskej bunky. Ako kontrolné organizmy slúžili črevné kryptosporídie, C. parvum z hlodavcov, C. saurophilum a Cryptosporidium sp. z jašterov, a boli získané zhodné výsledky. Analýza dvoch evolučne vzdialených žalúdočných druhov a kontrola vo forme troch črevných zástupcov nám umožnili generalizovať tieto výsledky pre celý rod Cryptosporidium. Preto navrhujeme termín „epicelulárny“ ako vhodnejší na vyjadrenie lokalizácie kryptosporídií v hostiteľskom tkanive.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info