Informace o projektu

Srovnávací morfologie a imunohistochemie v hodnocení fylogenetických vztahů mezi zástupci raných linií kmene Apicomplexa

Logo poskytovatele
Kód projektu
GPP506/10/P372
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Kmen Apicomplexa představuje nejúspěšnější skupinu eukaryotických parazitů pozůstávající výhradně z parazitických rodů, které infikují široké spektrum obratlovců i bezobratlých. Mnohé z nich jsou původci významných onemocnění člověka, jako jsou malárie, toxoplasmóza a kryptosporidióza. Možnosti kontrolovat tyto nemoci jsou značně omezené z mnoha důvodů včetně absence účinných vakcín nebo léků. Podávaný projekt je zaměřen na srovnávací studii zástupců raných linií Apicomplexa se zřetelem na gregariny a kryptosporidie. Studium rozmanitosti hostitelsko-parazitických interakcí vzniklých v důsledků fylogenetických adaptací je nezbytné pro celkové pochopení evoluční strategie výtrusovců na buněčné úrovni a přehodnocení jejich fylogenetických vztahů. Hlubší poznání raných zástupců Apicomplexa včetně gregarin a jim příbuzných organizmů umožní lépe proniknout do fascinující biologie této enigmatické skupiny parazitů a prozkoumat další možnosti praktických aplikací, jako například nová terapeutika směrovaná proti některým onemocněním způsobených výtrusovci.

Publikace

Počet publikací: 26


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info