Informace o publikaci

Střední paleolit v moravských jeskyních

Autoři

NERUDA Petr

Rok publikování 2011
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Publikace shrnuje naše poznatky o využití moravských jeskyní v období středního paleolitu (250 000–40 000 let BP). Vedle kritické revize pramenů přináší i nové techno-typologické analýzy kamenných industrií z hlavních nalezišť – jeskyně Kůlny, Švédova stolu, Šipky a Čertovy díry. Poznatky o způsobech výroby kamenné industrie jsou doplněny revizí kulturní klasifikace nalezených souborů, determinací použitých kamenných surovin a rekonstrukcí jejich distribuce. Tyto údaje tvoří základ pro syntézu, která je zaměřená na chování neandertálců. V časovém a prostorovém kontextu je rekonstruováno ekonomické chování, vytváření sídelních a sídlištních struktur, vývoj technologie kamenných artefaktu a v neposlední řadě se autor zabývá i neutilitárními praktikami neandertálců se zvláštním zřetelem na případnou uměleckou tvorbu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info