Informace o publikaci

Adukty polyaromatických uhlovodíků s DNA.

Autoři

PŘIBYL Jan SUCHÁNEK Miloslav SKLÁDAL Petr

Rok publikování 2007
Druh Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Výsledkem byla příprava konjugátu DNA s molekulami PAH (polyaromatický uhlovodík). Příprava aduktů DNA s polyaromatickými uhlovodíky zahrnuje zejména použití tzv. aktivovaných metabolitů, připravených ovšem syntetickou cestou. Tyto matabolity reagují za fyziologických podmínek s nukleotidy nebo i s dlouhořetězcovou DNA. Ověření kvality: PAGE elektroforéza, HPLC na reverzní fázi. Výsledek byl vyroben na základě ověření vlastností. Výsledek byl jeden z cílů projektu NPVII 2B06056.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info