Informace o publikaci

Aarhuská úmluva-aktuální otázky

Autoři

BĚLOHRADOVÁ Jitka

Druh Článek ve sborníku
Konference COFOLA 2011: the Conference Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Aarhus Convention; public participation in environmental matters
Popis Příspěvek se zabývá dvěma aktuálními otázkami vztahujícími se k tzv. Aarhuské úmluvě. První se týká nedávného rozhodnutí Soudního dvora ohledně problematiky přímého účinku Úmluvy. Druhá část příspěvku je potom věnována tzv. communication podané na Českou republiku v rámci kontrolního mechanismu Aarhuské úmluvy.
Související projekty: