Informace o publikaci

Fe/Mn superoxide dismutase in Paracoccus denitrificans is induced by azide and expressed independently on FNR-type regulators

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

BOUCHAL Pavel VYHLÍDALOVÁ Tereza STRUHÁROVÁ Iva ZDRÁHAL Zbyněk KUČERA Igor

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Folia Microbiologica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Full text
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s12223-011-0007-3
Obor Biochemie
Klíčová slova Superoxide dismutase; Paracoccus denitrificans; azide; FNR regulators; proteomics
Popis Syntéza řady proteinů u fakultativně anaerobní bakterie Paracoccus denitrificans je regulována pomocí transkripčních regulátorů FNR typu (FnrP, NNR a NarR). Jeden z nich, NarR, pracuje jako senzor pro dusitan a dusičnan a podporuje expresi genů membránově vázané nitrátreduktasy. Může být také aktivován azidem, nemetabolizovaným analogem dusičnanu. V této práci jsme dokázali, že jedním z proteinů nejvíce indukovaných azidem je superoxiddismutasa (SOD) Fe/Mn typu. Azid indukuje SOD na úrovni proteinu, transkriptu a anzymové aktivity v aerobně rostlých buňkách. Jelikož exprese SOD se nemění v fnrP-, nnr- a narR- mutantních kmenech, předpokládáme u ní regulační mechanismus nezávislý na známých regulátorech FNR typu, který však zřejmě zahrnuje odpověď na redoxní signál vznikající v respiračním řetězci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info