Informace o publikaci

First order conditions for generalized variational problems over time scales

Logo poskytovatele
Název česky Podmínky optimality prvního řádu pro zobecněné variační úlohy na časových škálách
Autoři

ŠIMON HILSCHER Roman ZEIDAN Vera Michel

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Computers & Mathematics with Applications
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2011.08.065
Obor Obecná matematika
Klíčová slova Time scale; Optimal control problem; Weak Pontryagin principle; First order optimality conditions; Weak local minimum; Calculus of variations problem; Euler-Lagrange equation; Transversality condition; Natural boundary condition; Isoperimetric problem
Přiložené soubory
Popis V tomto článku jsme odvodili slabý Pontrjaginův princip pro zobecněné úlohy optimálního řízení na časových škálách. Studujeme tři typy těchto úloh: (i) problém zahrnující počáteční a koncové hodnoty stavové proměnné v Lagrangiánu a pohybové rovnici, (ii) problém zahrnující integrál stavové proměnné v Lagrangiánu a pohybové rovnici, (iii) izoperimetrický problém. Speciálními případy jsou pak příslušné úlohy variačního počtu, pro které jsme také odvodili nové podmínky optimality prvního řádu. Důkazové metody jsou založeny na transformaci zobecněných úloh optimálního řízení a variačního počtu na úlohy klasického optimálního řízení, na které lze aplikovat známý slabý Pontrjaginův princip.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info