Informace o publikaci

PERCEPCE SENIORSKÉ POPULACE OČIMA PROFESIONÁLNÍCH PEČUJÍCÍCH

Autoři

POKORNÁ Andrea POLÁKOVÁ Jana

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník kongresu s mezinárodní účastí - XV. Gerontologické dny Ostrava
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova old age; perception; senior; general nurse
Popis V příspěvku budou prezentovány výsledky šetření, které zkoumá názory a postoje profesionálních pečovatelů na seniorskou populaci ve vztahu k mýtům o stáří a zjišťuje, zda stanovené determinanty (věk, délka praxe, vzdělání, společné soužití se seniorem a stupeň sebepéče seniora v rodině respondentů) ovlivňují náhled profesionálních pečovatelů na seniorskou populaci ve vztahu k mýtům o stáří.
Související projekty: