Informace o publikaci

Vegetace České republiky 3. Vodní a mokřadní vegetace

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

CHYTRÝ Milan ŠUMBEROVÁ Kateřina HÁJKOVÁ Petra HÁJEK Michal HROUDOVÁ Zdeňka NAVRÁTILOVÁ Jana ČTVRTLÍKOVÁ Martina SÁDLO Jiří LOSOSOVÁ Zdeňka HRIVNÁK Richard RYDLO Jaroslav OŤAHEĽOVÁ Helena BAUER Petr HANÁKOVÁ Petra EKRT Libor EKRTOVÁ Ester MICHALCOVÁ Dana ŽÁKOVÁ Kristýna DANIHELKA Jiří KRÁLOVÁ Štěpánka KARIMOVÁ Katrin TICHÝ Lubomír HÁJEK Ondřej KOČÍ Martin

Rok publikování 2011
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Monografie vodní a mokřadní vegetace českých zemí. Metodami curyšsko-montpellierské školy jsou popsány všechny vegetační typy tříd Lemnetea, Potametea, Charetea, Littorelletea uniflorae, Isoeto-Nano-Juncetea, Bidentetea tripartitae, Phragmito-Magno-Caricetea, Montio-Cardaminetea, Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae a Oxycocco-Sphagnetea.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info