Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory

Autoři POKORNÁ Andrea JUŘENÍKOVÁ Petra — ĎURANOVÁ Katarína — DVOŘÁKOVÁ Barbora — HOUZAROVÁ Zuzana — JANÍKOVÁ Olga KREJČIŘÍKOVÁ Petra LAZÁRKOVÁ Marie MACKOVÁ Marie PINKAVOVÁ Hana POSPÍŠILOVÁ Alena SCHNEIDEROVÁ Michaela STAŇKOVÁ Alena STRAKOVÁ Jana ŠENKYŘÍKOVÁ Marta
Druh Odborná kniha
Citace POKORNÁ, Andrea, Petra JUŘENÍKOVÁ, Katarína ĎURANOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Zuzana HOUZAROVÁ, Olga JANÍKOVÁ, Petra KREJČIŘÍKOVÁ, Marie LAZÁRKOVÁ, Marie MACKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Alena STAŇKOVÁ, Jana STRAKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory. první. Brno: Tribune EU, 2011. 224 s. ISBN 978-80-263-0043-4.
Originální jazyk čeština
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova nursng care; senior; general nurse

Publikace je připravena jako přehledný nástroj umožňující využití poznatků v klinické praxi a je doplněna mnoha přílohami, které lze použít pro identifikaci současného stavu seniora v přímé péči. V logickém sledu tak jsou prezentovány nejprve poznatky o úspěšné komunikaci s osobami vyššího věku, která je základním kamenem kvalitní ošetřovatelské péče. Na ně navazují kapitoly zaměřené na hodnocení úrovně sebepéče seniorů a management bolesti. S ohledem na vzrůstající incidenci nehojících se ran se stoupajícím věkem nemocných jsou neopomenutelnou součástí publikace kapitoly zaměřené na péči o osoby s chronickou ránou. Závěrečné kapitoly publikace jsou pak věnovány informacím o paliativní péči a uspokojování spirituálních potřeb seniorů. Věříme, že vám tato publikace umožní nalézt vhodné postupy v péči o seniory, poskytne informace jak identifikovat reálný aktuální stav nemocného a na jeho základě naplánovat adekvátní ošetřovatelské intervence.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info