Informace o publikaci

Sexuální výchova v rodině očima rodičů

Logo poskytovatele
Autoři

KAMANOVÁ Lenka

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu.
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Fulltext
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova sexual education in the family
Popis Příspěvek se zaměřuje na oblast sexuální výchovy v rodině jakou součást vzájemné mezigenerační transmise. Na sexuální výchovu je nahlíženo v širším kontextu (Uzel, 1997) jako na přípravu pro rodinný život, přípravu pro sexuální život jedince a přípravu pro partnerský život. Cílem příspěvku je pak poukázat na dílčí aspekty sexuální výchovy v rodině a nastínit některá zajímavá zjištění – vnímání sexuální výchovy a teorie vysvětlující příchod dětí na svět. Příspěvek vychází z realizované první fáze dizertační práce, která se věnuje sexuální výchově v rodině v mezigeneračním kontextu. Dosavadní zjištění vychází z nestrukturovaných rozhovorů s šesti matkami. Vzorek byl tvořen matkami, jež mají nejméně jedno dítě, které chodí do základní školy. Z počáteční analýzy vyplývá, že vnímání sexuální výchovy souvisí s přístupem matek k samotnému pohlavnímu styku. Zplození dítěte je vysvětlováno za pomocí nadpřirozených sil a tzv. třetích aktérů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info