Informace o publikaci

K uzavírání smluv

Autoři

MAREK Karel

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právní fórum
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova concluding of contracts; Economic Code; Commercial Code; new Civil Code
Popis Článek se zabývá problematikou uzavírání smluv. Nejdříve se věnuje problematice hospodářskoprávní. Činí tak proto, že vzhledem k § 763 obch. zák. se dnes posuzují ještě některé vztahy podle hospodářského zákoníku a řeší se ještě i některé obdobné spory. I samotné porovnání této úpravy s úpravami následnými nám pak poskytuje komparativní pohled na vývoj právní úpravy. Dále se text věnuje problematice obchodněprávní, která je nyní aktuální, a to až do 31. 12. 2013. Smlouvy vzniklé v této době se pak budou posuzovat podle dnešní aktuální úpravy i po účinnosti nového občanského zákoníku. V poslední části se text věnuje právní úpravě podle nového občanského zákoníku, který by měl nabýt účinnosti k 1. 1. 2014. Na novou právní úpravu, která v této otázce není s dosavadní úpravou kontinuální, je totiž nutné se včas připravit.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info