Co přinesl a nepřinesl nález sp. zn. Pl. ÚS 17/10 o platech státních zástupců

Autoři JÄGER Petr
Druh Článek v odborném periodiku
Citace JÄGER, Petr. Co přinesl a nepřinesl nález sp. zn. Pl. ÚS 17/10 o platech státních zástupců. Státní zastupitelství, Praha: Novatrix, s.r.o., 2012, roč. 10, č. 2, s. 19-22. ISSN 1214-3758.
Originální jazyk čeština
Obor Právní vědy
Klíčová slova state attorney; public prosecutor; salary; independence of state attorneys; independence of public prosecutors

Článek se zabývá hlavními závěry nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/10 ze dne 28. 6. 2011, jímž bylo rozhodováno o ústavnosti platové restrikce vůči státním zástupcům za rok 2010. Komentována je rovina spravedlivé odměny dle čl. 28 Listiny základních práv a svobod, rovina ústavního postavení státního zastupitelství dle čl. 80 Ústavy a rovina neakcesorické rovnosti dle čl. 1 Listiny. Závěrem je analyzován poměr mezi většinovým stanoviskem a závěry soudců s odlišnými stanovisky s cílem zjistit stabilitu právního názoru pléna Ústavního soudu na ústavněprávní charakter nezávislost státního zastupitelství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info