Informace o publikaci

Local Charges on Gambling Machines

Název česky Místní poplatky z hracích přístrojů
Autoři

RADVAN Michal

Rok publikování 2012
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Postupn nahrazování tradičních hracích automatů (výherních hracích přístrojů) - které jsou vždy předmětem místních poplatků - tím, co je známo jako ostatní technické herní zařízení, vedlo k poklesu příjmů z místního poplatku za výherní hrací přístroje. Tato situace nastala v době neexistence zákonné definice "jiného technického herního zařízení". Text stručně představuje historii právní úpravy poplatků za výherní hrací přístroje a jinýá technická herní zařízení. Hlavním cílem článku je definovat pojem "jiné technické herní zařízení" a potvrdit nebo vyvrátit hypotézu, že "jiné technické herní zařízení" zahrnuje také interaktivními videoloterními terminály, které tak mají být zpoplatňovány podle obecně závazné vyhlášky o poplatcích z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Článek také popisuje další konstrukční prvky tohoto poplatku a rozebírá nejvíce problematické aspekty tohoto institutu. Konečně, text nastiňuje nejlepší řešení, která obce mohou přijmout, aby byla zaručena jejich ekonomická autonomie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info