Informace o projektu

Vlastní daňové příjmy obcí

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP407/09/P285
Období řešení
1/2009 - 12/2011
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
daň, poplatek, územní samosprávný celek, obec, obecní rozpočet, dań z nemovistostí, místní poplatek, místní daň

Mezi jeden ze čtyř základních neopominutelných znaků skuteční místní samosprávy patří ekonomická autonomie obcí, která s emusí projekvovat nejen při rozhodování o výdajích, ale i o příjmech obecních rozpočtů včetně příjmů daňových. tato skutečnost je však často v legislativních procesech opomíjena, což by mohlo představovat i určitou hrozbu pro samosprávné působení obcí. Grantový projekt je zaměřen především na možné modely řešení stávajícícho nepříliš uspokojivého stavu, kdy jsou obce odkázány zejm. na dotace ze státního rozpočtu a na podíly z výnosů sdílených daní. Cílem projektu je provedení komplexní analýzy stávajících daňových příjmů obcí v ČR s důrazem na příjmy vlastní (daň z nemovitostí, místní poplatky apod.). Na základě analýzy jendotlivých právních aktů, jejich vazeb a související judikatury budou formulovány silné a slabé stránky stávajícího stavu. Primárním cílem je pak navrhnout modely pro legislativní praxi, která by obecním rozpočtům zajistila dostatečné vlastní finanční zdroje, tj. skutečnou ekonomickou autonomii obcí nezbytnou pro jejich samosprávné působení.

Publikace

Počet publikací: 32


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info