Osobní a kondiční trenér

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Chcete se stát profesionálním trenérem? Na Masarykově univerzitě vás v teoretické i praktické rovině připravíme na práci kondičního trenéra. Po absolvování studia budete schopni plánovat, organizovat a řídit tréninkový proces u dětí, mládeže, rekreačních i výkonnostních sportovců. Stejně tak získáte odborné kompetence pro poradenskou a organizační činnost v oblasti pohybové aktivity běžné populace.

Jak bude studium probíhat?

Teoretické studium bezprostředně souvisí s přípravou na profesi trenéra. Zahrnuje oblast sportovního tréninku, lékařsko-biologickou oblast a pedagogicko-psychologickou oblast. Absolvování studijního programu OKT otevírá cestu k pochopení rozličných forem biologického působení kondičního tréninku, pohybových aktivit a regenerace na lidský organismus s přihlédnutím k možným specifikům, jakými jsou například věkové zvláštnosti, etapy sportovní přípravy nebo různé typy sportovních výkonů. 

Pochopíte, jak kondiční trénink, pohybové aktivity i regenerace působí na lidské tělo – s ohledem na věkové zvláštnosti, etapy sportovní přípravy nebo různé typy sportovních výkonů. Získáte znalosti nutné k pochopení fyziologických nebo patologických jevů, které s fyzickou a psychickou zátěží souvisí. Praktické formy studia zahrnují jak cvičení, kde se studenti seznámí se specifiky vybraných sportů, tak také s praxí pod dohledem renomovaných trenérů a pedagogů volného času.

V průběhu studia máte  příležitost získat zkušenosti na prestižních zahraničních univerzitách. Můžete se zapojit do výzkumných aktivit realizovaných na Masarykově univerzitě nebo získat zkušenosti jako dobrovolníci na světových pohárech v biatlonu, cyklistice a dalších sportech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Je sport a aktivní trávení volného času vaším životním stylem?
 • Chcete umět plánovat, řídit a realizovat kondiční trénink nebo pohybový program?
 • Chcete se naučit vést sportovní tým nebo jednotlivce a pomáhat jim ke sportovním úspěchům?
 • Zajímáte se o zdravou výživu, chtěli byste proniknout do tajů psychologie sportu, baví vás vzdělávat a motivovat?
 • Láká vás vyzkoušet si získané vědomosti v praxi?

Odpovídáte ANO? Potom není o čem diskutovat, vaše přihláška již měla být vyplněna!

Praxe

V průběhu studia Vás čeká absolvování dvou předmětů praxí. Vyzkoušíte si práci se svěřeným klientem, skupinové vedení sportovních týmů, přípravu tréninkových plánů a jejich analýzu včetně vyhodnocení. Budete mít možnost získat zkušenosti od významných trenérských osobností z rozličných sportovních odvětví. Dále se naučíte provádět základní administrativní činnosti, bez kterých se žádný trenér neobejde.

Uplatnění absolventů

Jako naši absolventi jste způsobilí obsadit pozice v oblasti kondičního a osobního tréninku na různých výkonnostních úrovních sportu.  Zároveň máte potřebné znalosti plně zajistit plánování a řízení pohybových aktivit široké veřejnosti, ať už vás cesta zavede do jakékoliv soukromé nebo státní instituce. Díky získaným jazykovým znalostem zvládnete uplatnit své vědomosti i za hranicemi ČR.

Nejčastějšími pozicemi, které pak naši absolventi a absolventky obsazují, jsou:

 • kondiční a osobní trenér, který působí u individuálních sportovců, ve sportovních klubech, centrech a svazech, a to v soukromé i státní sféře;
 • trenér nebo instruktor působící v instituci, která realizuje komplexní pohybové programy cílené na zdatnost, výkonnost a zdravotní stav svých klientů.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Podrobnosti k přijímacímu řízení najdete na webových stránkách FSpS MU.

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch viz webové stránky FSpS

Doporučená literatura

 • HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce. II, Zoologie, biologie člověka. Praha: Fragment, 1998. ISBN 80-7200-111-6. - mimo oblast Systematika živočichů.
 • EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2003. Odmaturuj!. ISBN 80-86285-68-5.
 • FOURNY, Denis. Encyklopedie sportu: svět sportu slovem i obrazem. Praha: Fortuna Print, 2003. ISBN 80-7321-079-7.
 • Pravidla olympijských i neolympijských sportů
 • Obecný přehled o sportu a sportovcích z médií a tisku


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Osobní a kondiční trenér? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Dana Szeinerová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info