Fyzioterapie

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Bakalářské studium fyzioterapie je základním, vstupním, vysokoškolským vzděláním fyzioterapeuta. Je navrženo tak, abyste po úspěšném absolvování byli schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta.

„Nespokojit se se symptomatickou terapií, ale zaměřit se na odstranění primární příčiny potíží.“

Vzhledem k situování oboru fyzioterapie na Fakultě sportovních studií je studium zaměřeno také na všechny aspekty „zdravého sportování“, protože sport jako takový je jedním z nástrojů zdravého životního stylu v primární i sekundární prevenci civilizačních onemocnění. Budete schopni vytvořit fyzioterapeutický plán pro kompenzaci jednostranné sportovní zátěže, což zvyšuje kvalitu tréninkového procesu. Takovéto sportovní zaměření ve fyzioterapii je u nás jedinečným – na jiných fakultách totiž není běžnou součástí výuky.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

Přitahuje vás společensky prestižní práce vysokoškoláka ve zdravotnictví?

Rádi byste pomáhali nemocným a oslabeným?

Chcete hledat souvislosti mezi zdravím a nemocí a umět je ovlivňovat?

Chtěli byste bojovat proti civilizačním chorobám?

Cítíte se být schopni zvládnout náročný studijní program?

Přitahuje vás práce se sportující populací

Chtěli byste spolupracovat se sportovními týmy?

Chcete mít jistotu pracovního uplatnění po ukončení studia?

Potom vás rádi uvítáme mezi námi.

„Na obor fyzioterapie jsem se přihlásila, jelikož mě odjakživa fascinuje lidské tělo a všechno, co zvládne a to díky fyzické, tak i psychické stránce. Jelikož jsem aktivní členka reprezentace v olympijském vzpírání, tak jsem se sama zajímala o technické provedení různých cviků a co se s tělem vlastně během pohybu děje. Díky studiu fyzioterapie dostávám odpovědi na své otázky. Během studia stále zažívám spoustu “AHA” momentů, díky kterým chci ještě více proniknout do určité problematiky.“

Simona Jeřábková Simona Jeřábková
studentka fyzioterapie

Praxe

Praktická výuka probíhá formou průběžných praxí, které během jednotlivých semestrů absolvujete ve zdravotnických zařízeních. Dlouhodobé 3-4 týdenní odborné praxe realizované ve smluvních zdravotnických a lázeňských zařízeních po celé ČR i v zahraničí si můžete zvolit sami dle svého profesního zájmu, stejně tak sportovní klub.

Vaše znalosti a zkušenosti z praxe pak budete aplikovat během praktické výuky, kdy budete mít možnost seznámit se i s provozem a prací fyzioterapeuta na odborných pracovištích a aktivně se účastnit diagnosticko-terapeutických postupů u pacientů.

Chcete vědět víc?

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/

Uplatnění absolventů

Jako absolventi bakalářského studijního programu fyzioterapie FSpS MU budete profilováni k práci fyzioterapeuta ve zdravotnických zařízeních poskytujících komplexní rehabilitační péči. Budete schopni klinicky vyšetřit pohybový aparát jedince, stanovit klíčový problém a na základě získaných teoretických i praktických znalostí navrhnout a aplikovat rehabilitační plán.

Stejně tak budete připraveni stát se fyzioterapeutem ve sportovních týmech, klubech a organizacích. Budete schopni pro ně vytvořit preventivní či terapeutický pohybový program, který povede ke snížení negativních dopadů jednotlivých sportů na pohybový systém pro výkonnostní i rekreační sportovce všech věkových skupin, zdravé i hendikepované populace.

„Studium mi dalo spoustu cenných zkušeností, které denně zúročuju v praxi. Spolupracuju se slovenským národním parahokejovým týmem, takže jsem o roli fyzioterapeuta v týmu psala i bakalářskou práci a rozhodla se ji udělat v angličtině. Hodně mě baví výzkum a určitě v něm budu pokračovat.“

Zuzana Kršáková Zuzana Kršáková
absolventka, fyzioterapeutka a spolupracovnice slovenského národního parahokejového týmu

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Podrobnosti k přijímacímu řízení najdete na webových stránkách FSpS MU.

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch viz webové stránky FSpS

Doporučená literatura

  • MORNSTEIN V. et al. Testové otázky z fyziky, chemie a biologie. Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-4792-1.
  • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 2. vydání. 2002. ISBN 978-80-200-0600-4.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Fyzioterapie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Nikola Pouchlá

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info