Učitelství praktického vyučování

Dobrý učitel praktického vyučování na prvním místě.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cílem studia uceleného studijního oboru Učitelství praktického vyučování je vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro práci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku. Může také být předstupněm k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství odborných předmětů.

Praxe

Pedagogická praxe je v souladu s rámcovými koncepcemi PdF MU. Systém pedagogické praxe je dlouhodobý a systematický směřující k rozvoji odborných dovedností studenta a jeho přípravě na roli učitele.

Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji profesních kompetencí studenta a připravil jej nejprve na plnohodnotné zvládnutí role učitele praktického vyučování (v tomto kontextu hovoříme o oborových praxích, které jsou umístěny do kurikula bakalářského studia) a následně na roli učitele odborných předmětů (zde hovoříme o učitelské praxi, jíž je věnován prostor v kurikulu navazujícího magisterského studia). Vzhledem k tomu, že praxi a její reflexi vnímáme jako základní stavební kámen v přípravě budoucích asistentů a učitelů, v inovovaném systému praxí jsme prostor věnovaný praxi a reflexi rozšířili a učinili z praxí povinnou součást studia. Systém praxí vede k postupnému rozvoji profesních kompetencí, a to prostřednictvím vystavění systému praxí v souladu s hierarchií profesních rozvojových potřeb asistentů a učitelů a také v souladu s jejich oborovou specializací. Vzhledem k tomu, že Učitelství praktického vyučování je uceleným studijním programem zahrnuje systém praxí i učitelskou (oborovou) složku.

Chcete vědět víc?

https://katedry.ped.muni.cz/fcho/oddeleni-odborneho-vzdelavani

Uplatnění absolventů

Studiem bakalářského studijního programu Učitelství praktického vyučování získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů pracovat jako učitel praktického vyučování. Učitel praktického vyučování získává dle tohoto zákona odbornou kvalifikaci mimo jiné vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd. Podle školského zákona ve znění zákona č. 82/2015 Sb. se uskutečňuje podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami skrze tzv. podpůrná opatření. Jedním z podpůrných opatření je asistent pedagoga. Dále může absolvent působit jako asistent pedagoga, v centrech volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Absolventi se uplatní také jako školící pracovníci například v úřadech státní správy, integrovaného záchranného systému a bezpečnostních složek státu. Vedle profesního vyústění je absolvent připraven pro vstup do navazujícího magisterského studia Učitelství odborných předmětů pro střední školy.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria přijetí ke studiu na PdF MU pro rok 2021/2022


Zaslat zadání TSP z minulých let na e-mail

Načítám...

Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Učitelství praktického vyučování? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info