Analytika byznysových dat

Bakalářské studium v kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 29. 2. 2024.

Co se naučíte

Studijní program Analytika byznysových dat je východiskem! Důležitá je vaše motivace a chuť přemýšlet. S ostatním vám pomůžeme v rámci studia předmětů zaměřených jak na oblast podnikání, managementu a financí, tak na oblast statistického modelování, datových věd a informačních technologií.

Studijní program je profesně orientovaný, tedy je zaměřený prakticky a projektově, a velký význam v něm má praxe.

Za zásadní témata oboru považujeme:

 • Big Data v podnikání a managementu
 • Statistické modelování, predikce, analýza a vizualizace dat
 • Optimalizace obchodních a manažerských procesů
 • Databázové systémy
 • Etika a ochrana dat
 • Porozumění kontextu marketingu, managementu a financí

Je studium programu pro vás?

  Odpovězte si na tyto otázky:
 • Nenaplňuje vás současná práce, ale v práci s daty a technologiemi vidíte i svoji budoucnost?
 • Pracujete v oblasti datových věd, ale schází Vám byznysový kontext?
 • Baví vás kreativně přemýšlet nad byznysovými procesy, ale schází vám znalost analytických nástrojů a jejich kontextu?
 • Stojíte o práci ve vysoce poptávané oblasti?

Souhlasně přikyvujete? Podejte si přihlášku!

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu formou tzv. tutoriálů (soustředění), obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. V ojedinělých případech může být tato výuka doplněna vhodnými přednáškami či workshopy (semináři) i v průběhu jiných dnů, tyto však lze vždy sledovat i online prostřednictvím tzv. Studia online či MS Teams, Zoom apod. Dají se zhlédnout případně také ze záznamu v offline podobě. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma, takže nejsou nutné žádné dodatečné náklady.

„Vidíte svou budoucnost v práci s daty a technologiemi?“

Praxe

V průběhu tříletého studia musíte absolvovat praxi o délce minimálně 12 týdnů. Tu si můžete rozvrhnout do několika bloků tak, abyste v součtu získali celkem 16 kreditů. Její obsahová náplň bude stanovena na začátku příslušného semestru a schválena garantem předmětu Praxe. Doporučujeme praxi zařadit do druhé poloviny studijního plánu tak, aby vhodně doplňovala volbu a zpracování tématu vaší závěrečné práce.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi programu Analytika byznysových dat můžete pracovat na volné noze, založit si vlastní konzultantskou společnost, nebo zaměstnavatelům nabídnout vysoce žádané dovednosti, znalosti a praxi v oblastech propojujících analýzu dat s oblastí podnikání. Uplatníte se tedy především na pozicích analytiků, konzultantů, nebo manažerů se schopností fundovaně propojovat svět byznysu se světem datových věd.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí je doložení praxe v délce 12 měsíců. Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studium. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ekonomicko-správní fakulta MU respektuje ustanovení §§ 48, 49 a 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a stanoví jako další podmínku pro přijetí ke studiu složení přijímací zkoušky. Výsledek přijímací zkoušky určí pořadí uchazečů. O přijetí uchazeče rozhodne děkan fakulty na návrh Přijímací komise, která přijetí uchazeče doporučí na základě pořadí výsledků přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu obdrží uchazeči po zasedání přijímací komise. Více informací naleznete na webu ECON.MUNI Profesně zaměřené bakalářské studiumMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Podat přihlášku

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Analytika byznysových dat? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Petra Ráboňová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info