Pharmacy

Pomaturitní magisterské studium v prezenční formě v anglickém jazyce.

Program je možné studovat pouze jednooborově. Studium je zpoplatněno částkou 7 000 EUR za akademický rok.

Podat přihlášku

Termín podání přihlášky do půlnoci 31. 8. 2023.

Co se naučíte

Magisterský studijní program Farmacie je koncipován tak, aby odpovídal současné úrovni farmaceutických, lékařských a přírodních věd, potřebám praxe a byl kvalitním základem pro další vzdělávání (doktorský studijní program, specializační a celoživotní vzdělávání). Je uskutečňován v prezenční formě a standardní doba studia je pět let. Cílem vzdělávání v magisterském studijním programu Farmacie je připravit absolventy k výkonu zdravotnického povolání farmaceuta a osvojení si všeobecných i speciálních znalostí o léčivech a léčivých přípravcích, které vedou k maximalizaci účinku a minimalizaci rizik pro pacienta i společnost. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Studijní program umožňuje studentům vlastní volbou povinně volitelných a volitelných předmětů vyšší míru specializace a přizpůsobení individuálním zájmům. Obsah vzdělávání v MSP Farmacie se řídí požadavky Směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, vyhlášky MZ ČR č. 187/2009 Sb. o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství

Chcete vědět víc?

"https://www.pharm.muni.cz/"

"https://www.facebook.com/MUNIPharm"

Uplatnění absolventů

Rámcové vymezení uplatnění absolventů magisterského studijního programu Farmacie:

  • lékárník v zařízeních lékárenské péče,
  • klinický farmaceut v nemocnicích, příp. jiných zdravotnických zařízeních,
  • bioanalytik v laboratořích zdravotnického charakteru,
  • odborný pracovník v laboratořích pro výzkum, vývoj a kontrolu léčiv,
  • odborný pracovník ve farmaceutických výrobních a distribučních společnostech,
  • akademický/výzkumný pracovník v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi,
  • odborný pracovník v řídících strukturách zdravotnictví,
  • odborný/výzkumný pracovník v oblasti chemického, potravinářského a kosmetického průmyslu,
  • odborník/konzultant v neziskovém sektoru podílející se na ochraně, podpoře a rozvoji zdraví jednotlivců i specifických skupin obyvatelstva.

Podmínky přijetí

Žádné informace nejsou k dispozici

Průvodce přihláškou

Termíny

1. 12. 2022 – 31. 8. 2023

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

V doporučeném průchodu studiem nejsou zadány žádné předměty

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Farmaceutická fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk angličtina
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let
Poplatky za studium
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné, platba je za akademický rok
7 000 EUR
Více informací

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info