Matematika se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Během studia se studenti seznámí se základy současných matematických disciplín (geometrie, algebry, diferenciálního a integrálního počtu) a disciplín jim příbuzných. Veškerá látka je přednášena tak, aby poskytovala jak ponětí o stavbě jednotlivých matematických disciplín, tak představy o tom, jak matematika jako věda souvisí se školním předmětem zvaným matematika.

Cílem studia je zejména příprava pro navazující magisterské studium učitelství matematiky pro ZŠ. V rámci společného základu pro matematiku i druhý aprobační předmět získají studenti poznatky z psychologie, pedagogiky a obecné didaktiky. Absolventi jsou tak dostatečně kvalifikováni pro pozici asistent pedagoga.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Rozvíjet a v praxi uplatňovat základní profesní dovednosti učitele matematiky na základní škole.
  • Rozvíjet a zdokonalovat své teoretické znalosti z matematické analýzy, algebry, geometrie, diskrétní matematiky a teorie pravděpodobnosti v průběhu navazujícího magisterského studia.
  • Rozvíjet získané teoretické matematické znalosti a dovednosti směrem k jejich využití v praxi.
  • Didakticky transformovat matematické znalosti do výuky matematiky na základní škole.
  • Získané teoretické znalosti z matematických disciplín dále rozvíjet pomocí samostudia i kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
  • Pokračovat v doktorském studiu v oboru pedagogika se zaměřením na učitelství matematiky na základních školách.
  • Získané znalosti z disciplin všeobecného základu (pedagogika a psychologie) úspěšně využít v činnosti vychovatele nebo asistenta pedagoga.
  • Komunikovat na základní úrovni v některém cizím jazyce a tím přispívat k internacionalizaci výuky.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Absolvent disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven k navazujícímu magisterskému učitelskému nebo oborovému studiu matematiky. Podle §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů může pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností nebo mentoringem. Absolvent může také nalézt uplatnění ve všech profesích, které vyžadují matematické myšlení.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

„Studovala jsem kombinaci německý jazyk a matematika. Pro většinu lidí dost neobvyklá a zvláštní kombinace, avšak v ani jednom z těchto oborů si nemůžu na nic stěžovat. Všichni vyučující se nám snaží vyjít co nejvíc vstříc ve všech směrech. V německém jazyce se nám často stane, že přednášku, seminář nebo cvičení, vedou praktikanti z Rakouska či Německa a podělí se s námi o své zkušenosti, zajímavosti z jejich okolí nebo nám přiblíží jejich kulturu.“

Michaela Juříková
absolventka oboru Matematika se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

Kritéria hodnocení
1255

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

http://ped.muni.cz

http://katedry.ped.muni.cz/matematika

http://is.muni.cz

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info