Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Dobrý učitel fyziky na prvním místě.

Představení studijního programu

Baví vás fyzika? Tak pronikněte do tajů fyziky na vysokoškolské úrovni! Od mechaniky až po základy kvantové fyziky.

Odborné přednášky jsou doplněny cvičeními, kde si můžete průběžně ověřovat, nakolik jste dané problematice porozuměli. Budete mít možnost experimentovat v kvalitně vybavené fyzikální laboratoři. Získáte tak patřičný nadhled a zkušenosti, které uplatníte v dalším studiu nebo ve své budoucí profesi.

Seznámíte se také s teoretickými základy pedagogiky a psychologie. Dále se seznámíte s přesahy fyziky do jiných vědních oborů a s pedagogickými aplikacemi v rámci didaktiky přírodních věd. Během studia se pak můžete zapojit do přípravy a realizace různých vědecko-popularizačních akcí jako je Noc vědců či do spolupráce s vědecko-popularizačními centry — například vědeckým zábavním parkem Vida!.

Zaměření vaší bakalářské práce může být teoretické, aplikační nebo výzkumné; konkrétní téma si zvolíte podle vašeho zájmu a možností.

Studium vás připraví pro vstup do navazujícího magisterského studia programu Učitelství fyziky pro základní školy nebo Učitelství fyziky pro střední školy.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Baví vás fyzika a rádi experimentujete?
  • Láká vás perspektivní povolání ve školství?
  • Baví vás práce s dětmi?

Souhlasně přikyvujete u všech bodů? Podejte si přihlášku!

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Tento dvouobor (fyzika, chemie) jsem si vybrala, jelikož mě chemie a fyzika bavily odjakživa. Také existuje méně učitelů s touto kombinací, což je pozitivní zpráva pro mé budoucí uplatnění. Studium na MU je skvělé, líbí se mi respekt ze strany našich profesorů – berou nás jako budoucí kolegy, výuka je vždy plná experimentů a zajímavých prezentací, ale hlavně jste opravdu pánem svého času, takže pokud budete šikovní, můžete mít velice dlouhé prázdniny.“

Andrea Biskupová Andrea Biskupová
studentka programu

Praxe

Na profesi asistenta pedagoga vás prakticky připravíme prostřednictvím tří bloků asistentských praxídvou bloků praxí zaměřených na doučování. Cílem asistentských praxí je osvojovat si dovednosti nezbytné jednak při individuální práci se žákem mimo proces vyučování — doučování na půdě školy nebo v rodinách dětí — a jednak při práci s učitelem ve třídě během výuky.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu můžete pracovat jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, družinách, různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností nebo ve vědecko-popularizačních centrech.

Studium vás připraví pro vstup do navazujícího magisterského studia programu Učitelství fyziky pro základní školy nebo Učitelství fyziky pro střední školy. Aprobovaných učitelů fyziky pro základní a střední školy je v ČR dlouhodobě velký nedostatek, proto je učitelství fyziky velmi perspektivní profese!

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu na MUNI PED pro rok 2019/2020

Možnosti studia a předměty

Sdružené studium

Studijní program pokračuje na Pedagogické fakultě v navazujícím magisterském studiu Učitelství fyziky pro základní školy.

Chcete vědět víc?

http://katedry.ped.muni.cz/fcho/oddeleni-fyziky

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail: