Masarykova univerzita prodala licenci na plazmovou trysku

  • 11. července 2013

Práva k užívání vynálezu na vytváření plazmatu za atmosférického tlaku ve štěrbinové trysce koupila od Masarykovy univerzity (MU) soukromá společnost. Uzavřená licenční smlouva se spin-off firmou NANO FUSION ukazuje, že výsledky výzkumu Masarykovy univerzity lze aplikovat v praxi. Za vynález a zařízení k jeho provádění zaplatí společnost 900.000 korun a každoročně univerzitě poputují další poplatky za jeho užívání. Plazmatické štěrbinové trysky jsou určeny pro povrchové úpravy materiálů.


„Zjistili jsme, že plazmová tužka upravená do formy multitrysek není vhodná pro průmyslové využití. Výrazně lepší řešení nabízejí štěrbinové trysky, které umožňují velmi snadné vytváření homogenního plazmatu na šířku desítek centimetrů a také nanášení funkčních povlaků na materiálech za pomoci látek ve formě aerosolu,“ uvedl Miloš Klíma z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU.


Současný vynález, o jehož patentování požádala Masarykova univerzita na konci roku 2012, je pokračováním výzkumu plazmové tužky na Přírodovědecké fakultě MU a v současnosti i jedním z výstupů projektu CEPLANT placeného z evropského operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Podíleli se na něm Miloš Klíma, Maja Gašić a Michal Makovec a konstruktér Jan Zahradník jakožto spolumajitel tohoto vynálezu.


„Prodej této licence patří k zatím největším úspěchům Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Očekáváme však, že obdobných úspěchů bude přibývat,“ uvedla ředitelka centra Eva Janouškovcová. Licenci získala společnost NANO FUSION s.r.o., která bude technologii sama využívat a bude se také podílet na jejím patentování v zahraničí. První průmyslové aplikace lze očekávat v horizontu několika měsíců.


Další informace, fotografie nebo videa k události
Informace
Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává majetková autorská práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info