Dopis rektora Martina Bareše všem na Masarykově univerzitě

11.40: Rektor dnes oslovil studenty a zaměstnance s výzvou k jednání s rozvahou, odpovědností a solidaritou.

12. 3. 2020

Vážené dámy, vážení pánové,
vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé studentky, milí studenti,

oslovuji Vás jako rektor Masarykovy univerzity v mimořádné situaci. Je třeba otevřeně říci, že šíření nového koronaviru začíná představovat skutečný globální problém a výzvu. A je též nutno si přiznat, že situace, které nyní jako univerzita – a jako společnost a jako země – čelíme, je bezprecedentní a nikdo z nás nic podobného nepamatuje.

Stojí před námi v současné situaci tři klíčové úkoly:

1. Usilovat o to, abychom jako instituce – i jako jednotlivci – co nejvíce redukovali možnosti přenosu a šíření nového koronaviru. Vedení univerzity a náš krizový štáb, který se schází několikrát týdně, podnikl a podniká preventivní kroky (včetně již realizovaného zrušení kontaktní výuky, zákazu jakýchkoliv hromadných akcí na půdě univerzity, cestování do zahraničí, či přijímání zahraničních návštěv).

2. Dalším klíčovým úkolem je, abychom v současné situaci jako univerzita byli schopni nějak pomáhat širší společnosti a těm, kdo to nejvíce potřebují. Abychom byli solidární a nabízeli pomocnou ruku všude tam, kde to bude možné a žádoucí. Apeluji proto na Vás na všechny, abyste se zamysleli, kde a jak byste mohli být nápomocni. Jednou z možností v tuto chvíli je nabídnout pomoc zdravotníkům a jejich rodinám s hlídáním jejich dětí, neboť řada zdravotnických zařízení se nyní potýká (a nadále bude potýkat) s tím, že někteří jejich zaměstnanci nemohou nastoupit do práce kvůli nezbytné péči o školou povinné děti. V případě, že byste byli schopni pomoci, prosím, abyste využili naši databázi Dobrovolníci MU. Další formou může být výpomoc potenciálně nejohrožnějším lidem (tzn. především těm nejstarším), např. s nezbytnými nákupy potravin, léků či dalšími záležitostmi, které pro ně mohou – či v následujících dnech či týdnech budou – představovat zvýšené riziko expozice.

3. Zároveň je třeba zachovat fungování a činnost univerzity. Zde Vám mohu slíbit, že v rámci vedení univerzity budeme hledat taková řešení, která všem studentům umožní hladký přechod do dalších fází studia, jakmile pomine současná krizová situace. Budeme hledat schůdná řešení a usilovat o to, aby nikdo ze studentů nebyl současnou situací nijak neadekvátně poškozen. Všem studentkám a studentům v tomto ohledu mohu slíbit maximální vstřícnost vedení univerzity.

Všem zároveň doporučuji, aby průběžně sledovali webové stránky Masarykovy univerzity: www.muni.cz/koronavirus.

Závěrem bych chtěl říci, že k současné situaci je třeba přistupovat s respektem a obezřetností, ale nikoliv se strachem. Je nutno uvažovat a konat s rozvahou a klidem, ale též s rozhodností a odhodláním.

Na prahu druhé stovky naší existence se jako univerzita a jako společenství ocitáme uprostřed situace, kterou nikdo z nás dosud nezažil. Ovšem platí, že pravá povaha institucí – stejně jako pravý charakter lidí – se ukazuje v čase krizí. A nyní máme možnost prokázat, jak pevně jsme spjati s našimi kořeny; s masarykovskými ideály, jakými jsou odvaha, moudrost, otevřenost a humanismus.

Musíme a budeme postupovat společně a jednotně. S rozvahou, odpovědností a solidaritou. Protože jsme jedna univerzita. Jsme jedna akademická obec. Jsme jedno společenství. A věřím, že ze současné krize vyjdeme jednotni a posíleni. Protože my jsme univerzita Masarykova.

V úctě

Martin Bareš
rektor

V Brně 12. března 2020


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info