MŠMT plánuje návrat studentů posledních ročníků VŠ do praktické výuky, podmínkou bude testování

Na základě informací Vlády ČR a pokynů MŠMT má během několika týdnů dojít k návratu vysokoškolských studentů posledních ročníků. Ten by se měl týkat praktické výuky a aktivních studentů bakalářských programů od pátého semestru, navazujícího magisterského studia od třetího semestru a magisterských programů od devátého semestru. O tom, které konkrétní programy a obory využijí možnosti návratu k prezenční výuce, rozhodnou děkani fakult. Podmínkou návratu studentů bude testování.

7. 4. 2021

Student si buď sám zajde na RT-PCR test nebo POC antigenní test a výsledek testu nahraje do IS. Nebo půjde na test, který organizuje MU ve spolupráci se sdružením Podané ruce na brněnském výstavišti. Zde bude vyhrazeno časové okno pro studenty MU, které bude zatím k dispozici v pondělí, středu a pátek v čase od 8 do 12 hodin. Pro registraci k testování bude pro studenty připravena aplikace v Informačním systému (rezervace COVID-19). Testování bude spuštěno několik dnů před zahájením výuky. Test nesmí být starší sedmi dnů.

Výjimku z testování mají osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info