Potřebná povolení kvůli výuce či práci jsou v ISu a INETu

Mezi nová a nejdůležitější opatření platná na Masarykově univerzitě patří povinnost nosit v budovách MU respirátory FFP2, KN95 nebo chirurgické roušky splňující normu. Látkové roušky nejsou povolené. Kvůli omezení cestování mezi okresy, pro které platí mimo jiné výjimky pro cesty do práce či za vzděláním či zkouškou, je potřeba vždy doložit oprávněnost takové cesty. Zaměstnanci MU se budou prokazovat zaměstnaneckou kartou a občanským průkazem spolu s vytištěným potvrzením zaměstnavatele, které bude v řádu dní dostupné v INETu. Studenti se pak mohou prokazovat potvrzením dostupným v IS MU.

28. 2. 2021

I v rámci nových protiepidemických opatření stále platí, že osobní přítomnost na výuce je zakázána, vyjma účasti na zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky ne více než 10 osob, účasti na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, účasti na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob a účasti na individuálních konzultacích, v režimu jeden student a jeden akademický pracovník.

Na kolejích pak mohou být ubytovaní studenti, pro něž platí výjimky ze zákazu účasti na výuce, studenti, kteří čestně prohlásí, že nemají v ČR jiné bydliště, a zahraniční studenti.

Co se týče zaměstnavatelů, nařídila vláda využívat maximálně práci na dálku. Rozhodnutí o nutné přítomnosti v práci budou přijata vedoucími hospodářských středisek. Ti také stanoví okruh zaměstnanců, kterým budou ochranné prostředky poskytovány zaměstnavatelem v souvislosti s nutným výkonem práce, včetně formy jejich distribuce.

V souvislosti s omezením pohybu mezi okresy se zaměstnanci při cestě do práce budou dočasně prokazovat zaměstnaneckou kartou a občanským průkazem. Během pár dní bude dostupná možnost generovat potvrzení o cestě do práce v aplikaci Prevence COVID-19 v systému INET. 

Studenti i zaměstnanci, kteří cestují do práce či za vzděláním v rámci jednoho okresu, se prokazovat nemusí. Okresy Brno-město a Brno-venkov budou pro účely krizového opatření sloučeny do jednoho celku. Zákaz pohybu lidi mezí okresy se tak na ně vztahovat nebude.

V pondělí 1. března také zasedne Krizový výbor a Krizový štáb MU, který bude opatření dále upřesňovat dle aktuálního vývoje.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info