Studenti dostali informaci k vystěhování z kolejí

Vládní opatření, které s platností od středy 14. října 2020, nařizuje ukončit ubytování studentů na vysokoškolských kolejích, má řadu výjimek. Na kolejích mohou zůstat ti, kteří splňují některou z následujících podmínek: nemají bydliště na území České republiky, mohou podle platných opatření navštěvovat prezenční výuku či pro ně platí vládou nařízená pracovní povinnost. Přehled studijních programů s prezenční výukou a pracovní povinností najdete zde. Na koleji mohou zůstat také ti studenti, kteří jsou zároveň zaměstnanci Masarykovy univerzity. Pokud by studentovi odstěhování způsobilo vážné problémy (např. nemá možnost přestěhovat se jinam, vystavil by se kontaktu s rizikovými osobami apod.), nechť kontaktuje vedení SKM na emailu reditel@skm.muni.cz a domluví se na možnosti setrvání na kolejích a na dalším postupu.

13. 10. 2020

Vedení Masarykovy univerzity žádá studenty, kteří nesplňují některou z výše uvedených podmínek, a kterým to nezpůsobí vážné problémy, aby co nejdříve ukončili ubytování na kolejích.

Nepředpokládá se obnovení prezenční výuky do konce letošního roku; jakmile k němu později dojde, bude dostatek míst na kolejích opět k dispozici. Správa kolejí a menz garantuje rezervaci místa do konce roku 2020, je však o ni potřeba při předávání klíčů požádat.

Pokud mají studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti koronavirem, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování na COVID-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. V průběhu takového testování a/nebo čekání na výsledky těchto testů se předpokládá setrvání na koleji. V případě pozitivního výsledku testu zůstane student na koleji v karanténě/izolaci.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info