Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

odborný asistent – Katedra finančního práva a národního hospodářství


kancelář: 309
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3039
e‑mail:
Životopis

Životopis

Osobní informace
 • Damian Czudek, 28.10.1983, Bohumín, svobodný
  Mateřský jazyk: čeština, polština
  Cizí jazyk: angličtina, němčina
Pracoviště
 • Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita
  Veveří 70
  611 80 Brno, CZ
  phone: 549 49 1250 / 549 49 1251
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010 – 2014 Univerzita v Bialystoku, Právnická fakulta, Katedra daňového práva, obor Finanční právo a veřejné finance, doktorské studium. Udělen titul doktor - Dr
  2008 – 2014 Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a národního hospodářství, obor Finanční právo a finanční vědy, doktorské studium. Udělen titul doktor - Ph.D.
  2007 – 2008 Slezská univerzita v Opavě, Ekonomika a management, bakalářské studium, ukončeno
  2003 – 2008 Masarykova univerzita, Právnická fakulta, obor Právo, magisterské studium. Úspěšně absolvováno, udělen titul magistr
  1999 – 2003 Gymnázium s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně, všeobecné zaměření. Maturitní zkouška s vyznamenáním
Employment
 • 2014 – Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a národního hospodářství, obor Finanční právo a finanční vědy, 2013 – Masarykova univerzita, Ekonomicko – správní fakulta, Katedra práva, Externí pedagog 2012 - VŠB - TUO, Ekonomická fakulta, Katedra práva 2010 – 2012 Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Centrum ekonomických a právních studií Odborný garant modulu „Veřejná správa“ 2010 – 2011 Advokátní kancelář „Mgr. Petra Sedláková“ Advokátní koncipient v advokátní kanceláři 2009 – 2010 Masarykova univerzita, Právnická fakulta, studijní oddělení, Administrace odborných praxí studentů, zavádění dovednostních předmětů do výuky, metodika výuky, práce na přípravě projektu z OP VK Výzva 2.4, organizace konferencí. 2009 – 2010 Advokátní kancelář „Mgr. Daniel Siwy“ Advokátní koncipient v advokátní kanceláří zaměřené především na právo obchodní, občanské a pracovní s českou a polskou klientelou.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 10. 11. 2011 – 11. 11. 2011: School of Business Administration in Karvina, Silesian university in Opava, Karviná, CZE
  • Mezinárodní konference: Právo v podnikání vybraných členských států EU, Příspěvek na téma: Srovnání právní úpravy daně z příjmu v České republice a Polsku
  • MUNI/A/1005/2010
 • 27. 10. 2011 – 27. 10. 2011: World Jurist Association, Praha, CZE
  • Mezinárodní konference: 24th Biennial Congress: „Interaction of Law and Economy“, Příspěvek na téma: Comparison of Tax Control in the Czech Republic and Poland
 • 29. 9. 2011 – 1. 10. 2011: Szechenyi Istvan Egyetem, Gyor, HUN
  • Mezinárodní konference: Xth International Scientific Conference „Public finances – Administrative autonomies“, Příspěvek na téma: KOMPARACE VYMEZENÍ POPLATKŮ ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V ČR A POLSKU.
  • MUNI/A/1005/2010
 • 18. 9. 2011 – 28. 9. 2011: University of Bialystok, Białystok, Partnerské instituce MU, POL
  • Studijní pobyt na partnerské fakultě – uskutečněna přednáška, návštěva seminářů, pobyt v knihovně
  • MUNI/A/1005/2010
 • 25. 7. 2011 – 28. 7. 2011: The International Academy of Business and Public Administration Disciplines, USA
  • Mezinárodní konference: The IABPAD Summer Conference, Příspěvek na téma: Recent changes in the Tax Administration proceedings in the Czech Republic
 • 29. 4. 2011 – 30. 4. 2011: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, CZE
  • Konference COFOLA s příspěvkem na téma: Doručování do Datových schránek - 2 roky poté
  • MUNI/H/0106/2009
 • 18. 11. 2009 – 18. 11. 2009: Internal Revenue Service, Washington D.C., USA
  • Workshop, research meeting na téma Providing information in Public Administration with the focus on the Tax Administration and the introduction of electronic devices in Public Administration execution. Internal Revenue Service, Washington (USA);
Publikace
 • CZUDEK, Damian. Member of Central and Easter European Society for Administrative Sciences. Central and Easter European Society for Administrative Sciences, 2023 - 2050. info
 • CZUDEK, Damian. Wybrane problemy związane z opodatkowaniem nieruchomości w Republice Czeskiej. In PODATKI I OPŁATY LOKALNE – TORUŃSKI PRZEGLĄD ORZECZNICTWA. 2023. URL info
 • CZUDEK, Damian, Michal KOZIEL, Ewa LOTKO a Marcin TYNIEWICKI. Controlling Public Expenditure in the Light of Constitutional Standards in Poland and the Czech Republic: Selected Aspects. Białostockie Studia Prawnicze (BSP). Poland: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2023, roč. 28, č. 2, s. 135-155. ISSN 1689-7404. doi:10.15290/bsp.2023.28.02.09. Open access časopisu info
 • CZUDEK, Damian. Public interest as a feature of public finance inspection. In Conference “Public Interest as a Determinant of the State's Influence on the Economy and Finance”. 2023. info
 • CZUDEK, Damian. Public interest as a feature of public finance inspection. Studia Iuridica. Poland: University of Warsaw Press, 2023, roč. 98, č. 1, s. 63-71. ISSN 0137-4346. doi:10.31338/2544-3135.si.2023-98.5. URL info
 • CZUDEK, Damian, Jan KUBÍČEK, Wojciech MORAWSKI a Martyna WILMANOWICZ-SŁUPCZEWSKA. Sugar-Dating (Sponsoring) Income Tax Consequences of Sexual Relations in Polish and Czech Law. Prawo i Wiez. Poland: Spoldzielczy Instytut Naukowy, 2023, roč. 46, č. 3, s. 637-662. ISSN 2299-405X. doi:10.36128/PRIW.VI46.558. URL info
 • CZUDEK, Damian. Analýza porušení rozpočtové kázně. Brno: Ministerstvo financí ČR, 2022. 140 s. info
 • CZUDEK, Damian. Analýza ústavních limitů regulace řízení a kontroly veřejných financí ve vztahu k územní samosprávě. Brno: Ministerstvo financí ČR, 2022. 209 s. info
 • CZUDEK, Damian. Development of budgetary rules in the Czech Republic. Annual Center Review. Bialystok: International Center of Public Finance and Tax Law Research, the Faculty of Law, the University of Bialystok, 2022, roč. 2021-2022, 14-15, s. 55-59. ISSN 1899-5942. doi:10.15290/acr.2021-2022.14-15.08. Open access časopisu info
 • CZUDEK, Damian. Workshop na téma: „Taxes Are What We Pay for Civilized Society?“. Český Těšín, 2022. info
 • CZUDEK, Damian. Posílení řízení a kontroly veřejných financí. 2022. URL info
 • CZUDEK, Damian. Challenges in the Public Financial Management and Control of Territorial Self-governing Units. In MRrkývka Petr, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomas Sowiński, Michal Radvan (eds). The financial law towards challenges of the XXI century: (conference proceedings). 1. vyd. Brno: Masaryk university, 2020. s. 937-949. ISBN 978-80-210-9597-7. Open access sborníku info
 • HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Damian CZUDEK. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2. info
 • CZUDEK, Damian a Wojciech MORAWSKI. Advance Tax Roulings in Poland - General or Individual? Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. Torun: Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Prawa i Administracji,, 2019, roč. 7, č. 1, s. 9-24. ISSN 2300-9853. doi:10.12775/PBPS.2019.001. Open access časopisu info
 • CZUDEK, Damian. Ne bis in idem in the tax process. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu. Torun: Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Wydzial Prawa i Administracji,, 2019, roč. 7, č. 1, s. 107-128. ISSN 2300-9853. doi:10.12775/PBPS.2019.006. URL Open access časopisu info
 • CZUDEK, Damian. Tax Inspection – Unlawful Interference. Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe. Budapest: Nordex Non-Profit Ltd., 2019, roč. 2018, č. 2, s. 90-99. ISSN 2498-6275. Web nakladatele info
 • CZUDEK, Damian. Podstawowe przesłanki kontroli podatkowej i jej miejsce w czeskiej Ordynacji podatkowej. Procedury Administracyjne i Podatkowe. Warszawa,: Taxpress s.c., 2019, roč. 12, č. 3, s. 25-31. ISSN 2543-8271. Repozitář MU info
 • CZUDEK, Damian. System podatkowy i procedura podatkowa w Republice Czeskiej. In XIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego. 2019. URL info
 • CZUDEK, Damian. Actual changes in the tax procedure. In The PAcific Law Forum. 2019. info
 • CZUDEK, Damian. Žádost o prodloužení lhůty k provedení úkonu. In Radvan, Czudek, Čejková, Liška, Lišková, Marethová, Nevečeřalová, Škop. Přímé daně a jejich správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018. s. 207-214. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635. ISBN 978-80-210-9084-2. Open access knihy info
 • CZUDEK, Damian. Daňová kontrola - nezákonný zásah. In Radvan, Czudek, Čejková, Liška, Lišková, Marethová, Nevečeřalová, Škop. Přímé daně a jejich správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018. s. 215-226. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635. ISBN 978-80-210-9084-2. info
 • CZUDEK, Damian. Ne bis in idem a dopady do daňového procesu. In Radvan, Czudek, Čejková, Liška, Lišková, Marethová, Nevečeřalová, Škop. Přímé daně a jejich správa v judikatuře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018. s. 245-262. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, sv. č. 635. ISBN 978-80-210-9084-2. Open access knihy info
 • CZUDEK, Damian. Procedura podatkowa i karna w świetle zasady ne bis in idem. In VIII KRAKOWSKIE SYMPOZJUM PRAWA PODATKOWEGO „PRAWO PODATKOWE – NAUKA, EDUKACJA, PRAKTYKA”. 2018. info
 • CZUDEK, Damian. Ne Bis in Idem and the Development of Tax Case Law. In UNDERSTANDING PUBLIC BUREAUCRACY. 2018. info
 • CZUDEK, Damian a Dvorský VÁCLAV. The European charter of local self-government and its application in Germany. In Mrkývka, Petr, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz,Tomas Sowinski, Michal Radvan (eds). The challenges of local government financing in the light of European Union regional policy: (Conference Proceedings). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018. s. 523-535. ISBN 978-80-210-9086-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9087-2018. Open access sborníku info
 • CZUDEK, Damian. Czlonek rady programowej časopisma naukowego Procedury Administracyjne i Podatkowe. Rada programowa czasopisma naukowego Procedury Administracyjne i Podatkowe, 2017 - 2030. info
 • CZUDEK, Damian a Johan SCHWEIGL. Servicing and Postal Market in the Czech republic. In Powalowski, Vrabko, Mrkývka. Selected Issues of Public Economic Law in Theory, Judicature and Practice in the Czech republic, Poland and Slovakia. Warszawa: C.H.Beck, 2017. s. 327-339. Selected Issues. ISBN 978-83-255-8966-0. info
 • CZUDEK, Damian. člen ediční rady odborného časopisu Přehled daní a financí. Přehled daní a financí, 2016 - 2024. info
 • CZUDEK, Damian. Członek rady programowej czasopisma naukowego Prawo Pomocy Publicznej. Rada programowa czasopisma naukowego Prawo pomocy publicznej, 2016 - 2030. info
 • CZUDEK, Damian. Editorial Review Board Member of Public Governance, Administration and Finances Law Review scientific journal. 2016 - 2030. info
 • CZUDEK, Damian. člen ediční rady "Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva". 2016 - 2030. info
 • CZUDEK, Damian. członek Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Miedzynarodowe Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 2016 - 2030. info
 • CZUDEK, Damian. Předseda a člen výboru "Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva". 2016 - 2030. info
 • CZUDEK, Damian. recenzent międzynarodowego czasopisma naukowego Financial Law Rewiev. rada recenzentů Mezinárodní vědecký časopis Financial Law Rewiev, 2016 - 2030. info
 • CZUDEK, Damian a Jana KRANECOVÁ. European Charter of Local Self-Government in the Czech republic. In Gliniecka, J., Drywa, A., Juchniewicz, E., Sowiński, T. (eds.). Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government. 1. vyd. Warszawa: CeDeWu, 2016. s. 25-32. N/A. ISBN 978-83-7556-847-9. info
 • CZUDEK, Damian. Srovnání institutu daňové kontroly v České republice a Polsku. In Mrkývka, P., Czudek, D., Valdhans, J. DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část V. Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 62-74, 14 s. ISBN 978-80-210-8196-3. URL info
 • CZUDEK, Damian. Člen komise pro přípravu Česko – polského a polsko- českého právnického slovníku. 2016 - 2024. info
 • MRKÝVKA, Petr, Damian CZUDEK a Jiří VALDHANS. Dny práva 2015 - Days of Law 2015 - Část V., Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 554 (řada teoretická), 2016. 520 s. ISBN 978-80-210-8196-3. info
 • CZUDEK, Damian. organizační garant sekce Rekodifikace daní z příjmů (90 let od Englišovy daňové reformy) – pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra financí Ing. Andreje Babiše / Dny práva 2016. 2016. info
 • CZUDEK, Damian. Vybrané otázky správy daní se zaměřením na nepřímé daně. In Série přednášek v rámci Centra ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. 2016. info
 • CZUDEK, Damian. Elektroniczna ewidencja sprzedaży. In ECONOMY, TAX & CRIME 2016. 2016. info
 • CZUDEK, Damian. Czlonek rady programowej časopisma naukowego Prawo pomocy publicznej. Rada programowa czasopisma naukowego Prawo pomocy publicznej, 2015 - 2030. info
 • CZUDEK, Damian. člen ediční rady "Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva". 2015 - 2030. info
 • CZUDEK, Damian. Zneužití práva, svévole a obcházení zákona z pohledu finančního práva. 2015. info
 • CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Česko - polská právní komparatistika 2015. 2015. info
 • CZUDEK, Damian. Finanční správa v ČR v organizačním a funkčním pojetí (se zaměřením na správu daní). In Série přednášek v rámci Centra ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. 2015. info
 • CZUDEK, Damian. Správa nepřímých daní - teorie a aktuální problémy v praxi. In Série přednášek v rámci Centra ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. 2015. info
 • CZUDEK, Damian. Elektronická evidence tržeb. In Mezinárodní konference "Česko - polská právní komparatistika 2015 / Czesko - polska komparatystyka prawna 2015"". 2015. info
 • CZUDEK, Damian. organizační garant sekce Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti / Dny práva 2015. 2015. info
 • CZUDEK, Damian. Systematization of Financial Law – Tax Law as a Branch of Law? In Petr Mrkývka. System of Financial Law : General Part : Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 36-44. ISBN 978-80-210-7826-0. info
 • CZUDEK, Damian. Prevention of Tax Evasion and Tax Frauds in the Tax Administration - Comparison of Tax Control in the Czech republic and Poland. In Babčák, V., Románová, A., Vojníková, I. Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky I. diel - Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion vol. 1. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015. s. 105-114, 15 s. ISBN 978-80-8152-304-5. info
 • CZUDEK, Damian. Zmiany przepisów Ordynaji podatkowej. In V European Congress, Katowice, Polska. 2015. info
 • CZUDEK, Damian. Draft of the Act on the Management and Control of Public Finances. Annual Center Review. Białystok: The Center for Information and Research Organization in Public Finance and Tax Law of Central and Eastern European Countries, 2015, Neuveden, č. 8, s. 23-25. ISSN 1899-5942. Open access časopisu info
 • CZUDEK, Damian. Impact of Computerisation of Public Administration not only on Enterpreneurs in the Czech republic and Poland. In Damian Czudek, Michal Kozieł. Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2014. s. 15-30. ISBN 978-80-263-0732-7. info
 • CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries,. In Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries,. 1. vyd. Brno: Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva, 2014. 276 s. ISBN 978-80-263-0732-7. info
 • CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries,. 2014. URL info
 • CZUDEK, Damian a Kristýna FRONC CHALUPECKÁ. Odpovědnost v insolvenčním právu a změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Ekonomika a management. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014, roč. 17, č. 1, s. 5-10, 63 s. ISSN 1802-8934. info
 • CZUDEK, Damian. Správa daní. In Série přednášek v rámci Centra ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. 2014. info
 • CZUDEK, Damian. Impact of Computerisation of Public Administration not only on Enterpreneurs in the Czech republic and Poland. In Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries. 2014. ISBN 978-80-263-0732-7. info
 • CHALUPECKÁ, Kristýna a Damian CZUDEK. Odpovědnost v insolvenčním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 105 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 460 (řada teoretická, edice S). ISBN 978-80-210-6567-3. info
 • CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Česko - polská právní komparatistika 2013. 2013. info
 • CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Česko - polská právní komparatistika 2013 / Czesko - Polska Komparatystyka Prawna 2013. In Česko - polská právní komparatistika 2013 / Czesko - Polska Komparatystyka Prawna 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 229 s. ISBN 978-80-210-6568-0. info
 • CZUDEK, Damian. Subjekty správy daní v České republice. In Damian Czudek, Michal Kozieł. Česko - polská právní komparatistika 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 41-53. ISBN 978-80-210-6568-0. info
 • CZUDEK, Damian a Kristýna FRONC CHALUPECKÁ. The dichotomy in conception of public and private finance in finanicial law in the Czech Republic. In Ruśkowski, E., Stankiewicz, J., Tyniewicki, M., Zawadzka-Pąk, U. Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries. 1. vyd. Białystok: Temida 2, 2013. s. 537-542. ISBN 978-83-62813-33-9. info
 • CZUDEK, Damian. Nalogovyje procedury – ich mjesto v pravovoj sisteme i izmjenjenija proizošedšije za posledneje vrjemja v Češskoj respublike. In Sławomir Presnarowicz. ФИНАНСОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. 1. vyd. Bialystok: Temida 2, 2013. s. 149-165. ISBN 978-83-62813-92-6. info
 • CZUDEK, Damian. Systematyka Ordynacji podatkowej w Republice Czeskiej i aktualne zmiany w prawie podatkowym procesowym. In I International Tax Seminar. 2013. info
 • CZUDEK, Damian. Finanční správa v České republice se zaměřením na správu daní v organizačním pojetí. In Série přednášek v rámci Centra ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. 2013. info
 • CZUDEK, Damian. Správa daní ve funkčním smyslu v České republice. In Série přednášek v rámci Centra ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity. 2013. info
 • CZUDEK, Damian a Kubica JAN. Specifics and Effectiveness of Islamic Banking. In MMK 2013 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [9.-13. prosince 2013, Hradec Králové]. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. s. 1591-1597. ISBN 978-80-87952-00-9. info
 • CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Česko - polská právní komparatistika. 2012. info
 • CHALUPECKÁ, Kristýna, Damian CZUDEK a Michal KOZIEŁ. Měnové reformy dvacátých let XX. století v České republice a Polsku. In Blažek Jiří, Pařízková Ivana. Prof. JUDr. Karel Engliš. Státník, vědec, pedagog. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 200-213, 13 s. ISBN 978-80-210-5698-5. info
 • CHALUPECKÁ, Kristýna a Damian CZUDEK. The Delimitation of the Fee for Using the Public Ground in the Czech republic and in Poland. In Hulkó, G., Patyi, A. Public Finances – Administrative Autonomies. 1. vyd. Győr: Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2012. s. 173-178. Public Finances – Administrative Autonomies. ISBN 978-963-9819-87-0. info
 • CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Daň z nemovitosti je neodmyslitelně spjata s příslušným předmětem zajištění. Konkursní noviny. Praha: COOPER PRESS, 2012, roč. 2012, 16-17, s. 4,5,11, 3 s. ISSN 1213-4023. info
 • CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Česko - polská právní komparatistika 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 182 s. ISBN 978-80-210-6062-3. info
 • CHALUPECKÁ, Kristýna a Damian CZUDEK. The Rehabilitating Resolution of the Insolvency for the Non entrepreneurs in the Czech republic. Conference Proceedings of The International Academy of Business and Public Administration Disciplines. Orlando, Florida: The International Academy of Business and Public Administration Disciplines, 2011, roč. 8, č. 1, s. 1046-1057. ISSN 1547-4836. info
 • CZUDEK, Damian. Elektronizacja administracji publicznej z ukierunkowaniem na administrację podatkową w Republice Czeskiej, Polsce i Stanach Zjednoczonych. 2011. info
 • CZUDEK, Damian. Doručování do datových schránek - 2 roky poté. In Žatecká, Kováčová, Horecký, Vomáčka. Cofola 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 1399-1408. ISBN 978-80-210-5582-7. info
 • CZUDEK, Damian. Doručování do datových schránek - 2 roky poté. In Cofola 2011. 2011. info
 • CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Změny ve správě daní v České republice. In Milníky práva v striedoeurópskom priestore. 2011. info
 • CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Wpływ reformy finansów publicznych na szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej. In VI Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Wydziałów Prawa i Administracji. 2011. info
 • CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Comparison of Tax Control in the Czech Republic and Poland – basic prerequisites for initiating and exercising the Tax Control. In 24th Biennial Congress: „Interaction of Law and Economy“. 2011. info
 • CZUDEK, Damian. Místní daně. 2011. info
 • CZUDEK, Damian. Srovnání právní úpravy daně z příjmu v České republice a Polsku. In Právo v podnikání vybraných členských států EU. 2011. info
 • CZUDEK, Damian. Srovnání právní úpravy daně z příjmu v České republice a Polsku. In Sciskalová, Marie. Právo v podnikání vybraných členských států EU. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. s. 15-23. ISBN 978-80-7248-737-0. info
 • CZUDEK, Damian. Electronisation of the Public Administration primarily focusing on the Data boxes. In Mgr. Petr Červinek. New Economic Challenges - 3rd International PhD Students Conference. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 59 - 65. ISBN 978-80-210-5674-9. info
 • CZUDEK, Damian, Kristýna CHALUPECKÁ a Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Data boxes as one of the stages of the electronization of the public administration. In Internationales Rechtsinformatik Symposion. 2010. info
 • CHALUPECKÁ, Kristýna a Damian CZUDEK. The delivering in the Tax Administration proceeding in the Czech republic and the legislative changes relating to the implementation of data boxes. 2010. info
 • CZUDEK, Damian. Nowa ustawa Ordynacja Podatkowa w Republice Czeskiej z ukierunkowaniem na problematykę udzielania i dostępu do informacji w administracji podatkowej. In Prawo finansowe wobec wezwań XXI wieku - Daniny publiczne. 1. vydání. Warszawa 2010: CeDeWu Sp. z o.o., 2010. s. 89-96. ISBN 978-83-7556-329-0. info
 • CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Doręczanie w procedurze podatkowej wobec zmian jakie wprowadza nowa ustawa Ordynacja Podatkowa i ustawa o aktach elektronicznych. 2010. info
 • CZUDEK, Damian. Elektronizace veřejné správy v České a Polské republice, především té daňové. In Days of Law. 2010. info
 • CZUDEK, Damian a Rafał DOWGIER. Zdanění nemovitostí v České republice a Polsku. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, XVII, 2/2009, s. 143-149. ISSN 1210-9126. info
 • CZUDEK, Damian a Kristýna CHALUPECKÁ. Nahlížení do daňového spisu jako projev práva na informace a s tím související nástin změn v připravovaném daňovém řádu. Daně a finance. Praha: Comenius Print, 2009, roč.XVII, 7-8/2009, s. 15-19. ISSN 1801-6006. info
 • CHALUPECKÁ, Kristýna a Damian CZUDEK. Right to information in Public Administration with focus on its current electronisation in the Czech republic. 2009. info
 • CZUDEK, Damian. Editační povinnost - komparace české a polské úpravy. In Europeanization of the national law, the Lisbon Treaty and some other legal issues. Cofola 2008. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 438-447. ISBN 978-80-210-4629-0. info
 • CZUDEK, Damian. Vymezení správy daní z hlediska organizačního a funkčního. In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 54-61. ISBN 978-80-210-4733-4. info

27. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info