doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.

docent – Oddělení genetiky a molekulární biologie


kancelář: bud. C13/316
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6003
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 4. 2017
Datum ukončení řízení 1. 12. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Molekulární podstata nových terapeutických přístupů v léčbě solidních nádorů dětského věku
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc. (BFÚ AV ČR Brno)
prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (Lékařská fakulta)
prof. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. (LF UK v Hradci Králové)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 9. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (LF V Hradci Králové)
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. Lékařská fakulta UK a FN Motol Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info