RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.

Ústav chemie


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Anorganická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 24. 10. 2016
Datum ukončení řízení 27. 10. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Oxosloučeniny selenu
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezená licence
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D. (UP Olomouc)
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. (PřF UK Praha)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info