prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.


E‑mail:
Školitel

Obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie

školitel doktorských studentů
Jiří Jelínek absolvent 2014, téma: Aktivace HCMV-specifických CD8+ T lymfocytů in vitro pomocí adenylát-cyklázového toxoidu jako nosiče HCMV imunogenu

Obor: Molekulární a buněčná biologie

školitel doktorských studentů
Zuzana Mikulková absolvent 2011, téma: Studium buněčné imunity u pacientů s Diabetes Mellitus typu 1
Jiří Šána absolvent 2016, téma: Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA spojených s molekulární patologií multiformního glioblastomu

Obor: Onkologie

školitel doktorských studentů
Kateřina Vopěnková absolvent 2013, téma: Optimalizace protinádorových vakcín na bázi dendritických buněk

Obor: Pediatrie

školitel doktorských studentů
Petr Jabandžiev absolvent 2016, téma: Genetické polymorfismy a dynamika vybraných aktivačních markerů u dětských pacientů se septickými stavy
Michal Kýr absolvent 2011, téma: Studium dynamiky vybraných aktivačních markerů u septických stavů
Tomáš Pískovský absolvent 2013, téma: Studium regulačních T-lymfocytů u dětí s juvenilní idiopatickou artritidou

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info