doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Marka Mráze


kancelář: bud. E35/216
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8143
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení CEITEC
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 6. 1. 2015
Datum ukončení řízení 1. 7. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Molekulární patogeneze B buněčných malignit a úloha microRNA v jejich biologii
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Vladimír Divoký, Ph.D. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (CEITEC)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 4. 2015 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. (UK Praha - Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 5. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info