doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Petr Szturz, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 11. 2015
Datum ukončení řízení 1. 7. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Vybraná velmi vzácná onemocnění v onkologii: diagnostika, léčba a sledování
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc. (2. LF UK, FN Motol Praha)
doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D. (FN Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 12. 2015 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. (FN Ostrava)
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (UK Hradec Králové - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Edgar Faber, CSc. (LF UP Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 3. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info