prof. Steven Saxonberg, Ph.D.

profesor – Katedra sociální politiky a sociální práce


korespondenční adresa:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Steven Saxonberg
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Uppsala University - Department of Government, Švédsko
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 10. 5. 2007
Datum ukončení řízení 20. 5. 2008
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 10. 2007
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů)
prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. (UK - Fakulta sociálních věd)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. Mark R. Thompson, Ph.D. (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Německo)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 10. 2007
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 4. 12. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info