PaedDr. Ludvík Eger, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PaedDr. Ludvík Eger, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 12. 5. 2003
Datum ukončení řízení 18. 5. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Analýza image školy jako součást sebe-evaluace školy
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Otto Obst, CSc. (UP - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc. (UK v Bratislavě - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 5. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. RNDr. Danuše Nezvalová, CSc. (UP - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jan Solfronk, CSc. (TUL - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 5. 2004