doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

docent – Ústav práva a technologií


kancelář: S146
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4751
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Občanské právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 9. 2020
Datum ukončení řízení 1. 12. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The habilitation thesis was already published as a monograph by Wolters Kluwer ČR. The policy of the publishing house does not allow for parallel publication. The monograph will be available in Open Access regime on 31. 12. 2021 at the latest.
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Markéta Trimble, J. S. D., Ph.D. (University of Nevada, Las Vegas, Faculty of Law)
prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL. D. (Graduate School of Law, Hokkaido University)
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 4. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (Rektorát MU)
Členové doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (Akademie věd ČR - Ústav státu a práva)
JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., LL.M. (Vrchní soud v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info