Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Občanské právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení habilitační komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 18. 9. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The habilitation thesis was already published as a monograph by Wolters Kluwer ČR. The policy of the publishing house does not allow for parallel publication. The monograph will be available in Open Access regime on 31. 12. 2021 at the latest.
Oponenti habilitační práce prof. Markéta Trimble (University of Nevada, Las Vegas, Faculty of Law)
prof. JUDr. Branislav Hazucha, LL. D. (Graduate School of Law, Hokkaido University)
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. (Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 4. 2021 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (Rektorát MU)
Členové doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (Právnická fakulta MU)
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (Akademie věd ČR - Ústav státu a práva)
JUDr. Pavel Tůma, Ph.D., LL.M. (Vrchní soud v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko Komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info