doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tomáš Marvan, PhD.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Akademie věd ČR - Filosofický ústav
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 10. 2013
Datum ukončení řízení 1. 8. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Realismus a relativismus
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Akademie věd ČR)
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (Akademie věd ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 2. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Akademie věd ČR)
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. Mgr. Marek Petrů, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2014