prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

přednostka kliniky – I. interní kardioangiologická klinika


telefon: 543 182 199, 543 182 200
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU I. interní kardioangiologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednostka kliniky

Členství v akademických orgánech

Aprobační komise Lékařská fakulta
Oborová komise Kardiologie, Cardiology
Oborová rada Vnitřní lékařství, Internal Medicine
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU I. interní kardioangiologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Profesorka
telefon 543 182 199, 543 182 200
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1051
Interní informace Portál MU IS MU