prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

přednostka kliniky – I. interní kardioangiologická klinika


telefon: 543 182 199, 543 182 200
e‑mail:
Školitel

Obor: Kardiologie

školitel doktorských studentů
Karel Lábr téma: Farmakoterapie a humorální aktivace u chronického srdečního selhání
Alžběta Trčková téma: Humorální aktivace u srdečního selhání
Klaudia Vyskočilová absolvent 2014, téma: Prevalence a prognostický význam jaterních testů u pacientů s akutním srdečním selháním (data z registru AHEAD)

Obor: Vnitřní nemoci

školitel doktorských studentů
Helena Bedáňová absolvent 2004, téma: Indukční imunosupresivní terapie u pacientů po ortotopické transplantaci daclizumabem - monokonální protilátkou proti IL-2 receptoru
Petr Hude absolvent 2006, téma: Apoptóza kardiomyocytů u pacientů se srdečním selháním a po transplantaci srdce
Erik Petrikovits absolvent 2008, téma: Mozkový natriuretický peptid jako marker neinvazivního monitorování rejekce po ortotopické transplantaci srdce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info