doc. MVDr. Martin Anger, CSc.

docent – Ústav histologie a embryologie


korespondenční adresa:
Kamenice 753/5, 625 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MVDr. Martin Anger, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 9. 2019
Datum ukončení řízení 1. 2. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Control of chromosome segregation in mammalian female meiosis
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. (Výzkumný ústav živočišné výroby, Uhříněves)
Assoc. Prof. Karen Schindler, PhD. (Rutgers, The State University of New Jersey)
doc. Alexander W. Bruce, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 11. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Marek Jindra, CSc. (BC AV ČR České Budějovice)
doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info