doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.

docentka – Katedra anglistiky a amerikanistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.311
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3510
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 1. 2008
Datum ukončení řízení 1. 9. 2008
Habilitační práce (veřejná část) On different approaches to the information structure of language
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. (FF UK Praha)
univ. prof. Herbert Schendl (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc. (FF Ostravské univerzity)
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 4. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (FF MU Brno)
Členové univ. prof. Herbert Schendl (Univerzita Vídeň)
doc. PhDr. Magdaléna Bílá, Ph.D. (FHPV Prešovské univerzity)
doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. (FF UK Praha)
doc. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (FF MU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 6. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info