PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

odborný asistent – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


kancelář: 4.54
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4718
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Michal Kořan
Pracoviště
 • Zakladatel a předseda rady Global Arena Research Institute, Praha
 • Odborný asistent, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998-2002 bakalářské studium historie-politologie
 • 2002-2004 magisterské studium politologie
 • 2004-2008 postgraduální studium mezinárodních vztahů
Dosavadní zaměstnání
 • Zástupce výkonného ředitele, Aspen Institute Central Europe, Praha
 • 2017 - 2018 externí výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
 • 2005 - 2017 samostatný výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
 • 2013 - 2015 zástupce ředitele, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
 • 2009 - 2013 vedoucí výzkumného oddělení, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
Pedagogická činnost
 • MVZ156 - Analýza zahraniční politiky
 • MVZ157 - Malé evropské státy ve světové politice
 • MVZ164 - Objektivita, pravda a věda v mezinárodních vztazích (v současné době nevyučováno)
 • MVZ428 - Kvalitativní metodologie výzkumu mezinárodních vztahů
 • MVZ104 - Česká zahraniční politika
 • MVZ105 - Teorie mezinárodních vztahů
 • MVZ174 - Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů
 • MVZ409 - Ideje a rozum v mezinárodní politice: teorie, filosofie, metodologie
 • MVZ477 - Střední Evropa v mezinarodní politice: Historie, současnost a budoucnost
Vědeckovýzkumná a projektová činnost
 • Hlavní řešitel grantu "Computer Aided Reasoning in Analysing Regional Socio-economic Complexity" (V4 CARE ARSEC, 2019 - 2020)
 • Spolukoordinátor a spoluzakladatel mezinárodního projektu "Platforma Think-Visegrad" (2012 - 2017)
 • Hlavní řešitel grantu GAČR: Česká zahraniční politika a "post-západní" globální řád (2014 - 2016)
 • Hlavní řešitel projektu Česko-polského/polsko-českého fóra: Bezpečnost, obrana a zbrojařský průmysl – spolupráce mezi Českou republikou a Polskem: Potenciál, limity a regionální aspekty (2014
 • Hlavní řešitel grantu TAČR: Navržení systému průběžného vyhodnocování účelnosti a efektivity členství a působení ČR v mezinárodních organizacích (2012 – 2013)
 • Hlavní řešitel grantu MZV/Česko-polského fóra: Česko-polská spolupráce, koheze a udržitelný rozvoj středoevropského regionu: Analýza, ideje, budoucnost (2012)
 • Hlavní řešitel mezinárodního grantu International Visegrad Fund: Visegrad Group in the Post-Lisbon EU: Getting Closer to Move Further (2011 – 2014)
 • Hlavní řešitel strategického projektu MZV: Účelnost členství ČR v Mezinárodních organizacích (2011)
 • Hlavní řešitel grantu GAČR Bezpečnostní multilateralismus jako institutce: Teoretizace a implikace pro střední a východní Evropu (2011 – 2013)
 • Hlavní řešitel řešitelského týmu grantu MZV: Rozvoj výzkumu v oblasti zahrančiní politiky a mezinárodních vztahů (2010)
 • 2009 - 2011: Koordinátor za ČR: strategický grant Mezinárodního visegrádského fondu Creating a Sphere of Security in the WIder Europe (koordinátor za ČR)
 • Členem řešitelského týmu grantu MŠMT na léta 2006-2011: Evropská integrace a zájmy České republiky (Ústav mezinárodních vztahů)
 • 2007 - 2009: Strategický grant Mezinárodního visegrádského fondu, Strenghtening Visegrad Cooperation via Foreign Policy; Resarch – Chanelling Experiences, and Learning from Each Other (koordinátor za ČR)
 • od roku 2007 - koordinátor autorského týmu každoročních publikací Česká zahraniční politika: Analýza ÚMV
Akademické stáže a jiné odborné stáže a pobyty
 • Příjemce stipendia National Endowment for Democracy - Alpbach EuropaForum (2017, 2019) Účastník programu European Next Generation Leaders Visit Korea Program (Září 2013)
 • Příjemce Fulbrightova stipendia pro Visiting Scholars, Weatherhead Center for International Relations, Harvard University (leden – květen 2012)
 • Analytická stáž na zastupitelském úřadě ČR ve Vídni (červen - říjen 2006)
Mimouniverzitní aktivity
 • 2004 - člen International Studies Association
 • 2006 - členem Central and East European International Studies Association
 • Červen 2017 – 2018 : V4 – Germany Expert Group Project, spolukoordinátor
 • Červen 2017 – 2018: koordinátor expertních pracovních skupin Aspen Institute Central Europe (vzdělání, bezpečnost, kvalita života, kvalita vládnutí, hospodářství a konkurenceschopnost)
 • 2016 – 2017: Emerging Security Challenges division, Science for peace and security programme – Resilience Training Workshop, NATO country project director
 • 2009 - 2017: člen Rady Ústavu mezinárodních vztahů
 • Koordinátor Mezinárodního sympozia Česká zahraniční politika (2009 - 2017)
 • Přednášky a participace na vybraných odborných fórech
 • Přednáška Global Flows, Regulatory Frameworks and the future of research on globalization, 24. 11. 2017 (Brusel)
 • Přednáška pro Diplomatickou akademii MZV, Střední rola a její role v EU, 16. 11. 2017 (Praha)
 • Přednáška na veřejné diskusi Visegrád and Weimar, 26. 10. 2017 (Bratislava)
 • Participace na uzavřeném kulatém stole Gdansk round table on Russia, 7. 10. 2017 (Gdansk)
 • 9th International Symposium on the Czech Foreign Policy, Programme Chair a prezentace: Thinking against the present v rámci Panel on the future of the Global Order, prezentace Political Context of the Czech Foreign Policy v rámci panelu Policital Context of the Czech Foreign Policy: Three Decades of Vanity? 3. – 4. 10. 2017 (Praha)
 • Prezentace Democracy and Technological Progress v rámci panelu Democratic decline? Insights of intellectuals versus social sciences, European forum on new ideas, 27.9. 2017 (Sopot)
 • Prezentace "Germany after Elections" European forum on new ideas, 27.9. 2017 (Sopot).
 • Organizátor a moderátor panelu Empowerment instead of fear: Technology and Society, 7. 9. 2017 (Krynica)
 • Programový koordinátor Summer School of European Studies, Diplomatic Academy of the Czech Ministry of Foreign Affairs, 14. - 17. 8.2017 (Telč).
 • Participace na kulatém stole Mezinárodního visegrádského fondu Technologies and the future of Central Europe, 27. 6. 2017
 • Prezentace v rámci uzavřeného semináře V4 and Germany 21. – 22. 6. 2017 (Varšava)
 • Moderace veřejné debaty Naše bezpečnost není samozřejmost, 8. 6. 2017 (Praha, PSP ČR)
 • Přednáška v rámci veřejné debaty Visegrad and Western Balkans in Europe, 18. 5. 2017 (Skopje)
 • Participace na uzavřeném semináři Future of the Global Order, Aspen Germany, 16. - 17. 5. 2017 (Berlin)
 • Prezentace v rámci Working meeting of the Czech - Polish Analytical Platform, European Economic Congress, 10. 5. 2017
 • Participace na uzavřeném kulatém stole: Future of the NATO ahead of the informal NATO summit, 10. 5. 2017, (Praha, MZV)
 • Mid-term conference of the Polish V4 Presidency – Think Visegrad, prezentace příspěvku Visegrad and public diplomacy, 22. 4. 2017 (Zakopane)
 • V4 plus Německo: Aspen Working Group, Prague, Prezentace příspěvku: Public image of the V4, 23. 3. 2017
 • Visegrádská skupina a Německo: prezentace na kulatém stole, 15. – 16. 3. 2017 (Varšava)
 • Přednáška pro Graduate Students of the NYU, 16. 3. 2017 (Praha)
 • Think Visegrad working seminar: prezentace short-term analysis on EaP, 6. 2. 2017 (Varšava)
 • KAM MÍŘÍ ČESKÁ DIPLOMACIE? ÚSPĚCHY A AMBICE ČERNÍNSKÉHO PALÁCE. Den s JDI. VŠE Praha, 28. 11. 2016.
 • Budoucnost Evropy v tekutém světě. Jak bude vypadat Evropa a svět za dvacet let. Ústav mezinárodních vztahů. 9. 11. 2016.
 • Czech Foreign Policy in Turbulent Times 2. 8th International Symposium "Czech Foreign Policy". Czernin Pallace of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 22. 9. 2016.
 • Vývoj disciplíny mezinárodních vztahů a časopisu Mezinárodní vztahy. Padesát let časopisu Mezinárodní vztahy. ÚMV, Praha, 14. 4. 2016.
 • Euroatlantic Security: A Pre-Warsaw Assessment. Wrap-Up. MZV ČR, Praha, 29. 2. – 1. 3.
 • Think Visegrad: Experience and Perspectives of V4 Think Tank Cooperation. International Visegrad Fund: 15 Years Behind, Many More Ahead Conference. Budapest, 11. 12. 2015.
 • Visegrád užitečný, silný a inspirující. Diplomatická akademie MZV Praha, 18. 11. 2015.
 • NATO Reassurances After Ukrainian War – Reality Check A Year After Wales. NATO 2020 - Challenges Ahead of Waraw Summit, Bratislava 11. 11. 2015.
 • Voice of the Flank Security Forum. Bucharest, 3. 11. 2015.
 • Gdansk Roundtable - On Europe with Russia. Gdansk, 3. 10. 2015.
 • CEPA Forum 2015. Washington D. C., 1.-2. 10. 2015.
 • Visegrádská skupina a bezpečnostní a obranná spolupráce.17. 9. 2015.
 • New European Security Strategy. Summer School of European Studies, Diplomatická akademie MZV Telč, 28. 7. 2015.
 • Visegrad Group in the European Union. Cafe Europa, Bratislava, 8. 6. 2015.
 • European Army and the future of the CDSP. Ministerstvo obrany SR, Bratislava, 13. 5.2015.
 • Kulatý stůl k české, polské a evropské bezpečnostní strategii. Polské velvyslanectví, 17. 3. 2015.
 • Czech foreign policy in the Central European and European Context. University of Pennsylvania USA, 2015.
 • Prezentace doporučení asociace TEPSA pro lotyšské předsednictví Radě EU, Riga, 4. 12. 2014
 • Prezentace na panelu "Defence budgets and why defence matters" v rámci konference "SAVE THE DEFENCE IN VISEGRAD", Bratislava, Slovensko, 1: 12. 2014.
 • Vyzvané vystoupení v rámci konference "Does Democracy Matter", organizované Foreign Policy Research Institute, Wilson Center, Washington D.C., 20. 10. 2014
 • Vystoupení v panelu "Management of the European area between Russia and NATO", konference NATO 2020: ALLIANCE RENEWED - challenges for non-members of the Alliance Bratislava, Slovensko, 15. 10. 2014
 • Prezentace v rámci "6. Česko-slovenského diskusního fóra", Kroměříž, ČR, 6. 10. 2014
 • Přednáška "Czech Foreign and Security Policy of the New Government", Centre for Eastern Studies, Varšava, Polsko, 27. 5. 2014
 • Prezentace v panelu "U.S.-Czech Political and Security Relations: Writing the Next Chapter", konference "Strengthening U.S. - Czech Strategic Relations: A Roadmap for the Future", Center for European Policy Analysis, Washington, D. C., USA, 1. 5. 2014
 • Přednáška "Czech Foreign Policy" na School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington D. C., 7. 4. 2014
 • Vystoupení v rámci "First High-Level Symposium of Think Tanks of China and Central and Eastern European Countries" Peking, Čína, 19. 12. 2013
 • Programový garant Letní školy Evropských studií Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí (od roku 2013)
 • Přednáška v rámci "The Gdańsk Round Table - On Europe with Russia", Gdańsk, 12. 10. 2013.
 • Vystoupení v rámci "U.S. - Central European Strategy Forum", Washington D.C. 3. - 4. 10. 2013.
 • Poland-Russia Dialogue: Central-East European Ramifications, přednáška na konferenci "POLAND-RUSSIA DIALOGUE: IMPACT ON THE WIDER EUROPE", Center for Strategic and International Studies, Washington D.C. 4. 6. 2013
 • The Visegrad Group on the Treshold of Its Third Decade: A Central European Hub? Prezentace na 9th CEEISA Convention, 20. 9. 2012, Krakov, Polsko
 • The role of the Czech Republic and the other Visegrad States in the Present Developments of the EU, přednáška na Harvard University, Center for European Studies, Cambridge, USA (27. 3. 2012)
 • Prezentace na International Studies Association’s 53rd Annual Convention (San Diego, březen 2012)
 • WISC 3rd Global International Studies Conference (Porto, Portugalsko, 2011)
 • 8th CEEISA Convention, Istanbul (2011)
 • Prezentace na International Studies Association’s 51st Annual Convention, New Orleans (2010)
 • Přednáška: Czech Foreign Policy: Continuity and Change, Varšava, Polsko, 2010
 • Prezentace na 7th CEEISA Convention, St. Petersburg (2009)
 • Příspěvek na konferenci "Two decades of cooperation on security in Central Europe (1989 - 2009), Varšava, Polsko (2009)
 • Účastník "Aspen European Strategy Forum 2009: Russia and the West: How to Restart a Constructive Relationship", Berlin, Německo (2009)
 • Panelista na semináři "Towards Reinvigorated Transatlantic Relations and Towards a new Strategic Concept of NATO: Views from Central Europe, Varšava, Polsko (2009)
 • Visegrad Group and the Czech EU-Presidency, Černínský palác, Praha (2008)
 • Markierungen 08 - Tagung zur kulturellen Vielfalt, ORF Studio, Linz (2008)
 • International Studies Association's 49th Annual Convention, Building Multiple Bridges, San Francisco (2008)
 • WISC 2nd Global International Studies Conference, What Keeps Us Apart, What Keeps Us Together, Ljubljana (2008)
 • Visegrad Summer School, Krakow (2008) Europaforum, Wachau (2008)
 • Europe’s central attraction: Getting closer to go further, CEI - Journalists' Forum PIIA Expert Panels (2007)
 • The 6th Convention of Central and East European International Studies Association, Wroclaw, Poland (2007)
 • Sixth Pan-European Conference on International Relations, University of Turin (2007)
 • Česko-rakouské rozhovory, Znojmo (2007)
 • Třetí politologické sympózium: Vládnutí ve 21. století, Brno (2007)
 • Prezentace na 5th CEEISA Convention "Reflections on a Wider Europe and Beyond: norms, rights and interests". Tartu, Estonsko (2006)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2014 - Člen a místopředseda Programové rady Česko-polského fóra
 • 2009 - 2017 Člen Rady Ústavu mezinárodních vztahů
 • 2009 - dosud Člen Ediční rady nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů
 • 2010 - Guest Editor of Perspectives Journal (special issue, fall 2010)
Vybrané publikace
 • KOŘAN, Michal. East Central Europe and the Future of Democracy: A Case for a Transatlantic Democratic Reset. In ADRIAN BASORA AGNIESZKA MARCZYK MAIA OTARASHVILI. Does Democracy Matter? The United States and Global Democracy Support. New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2017, 118 s. ISBN 978-1-5381-0184-1. https://books.google.cz/books?id=f9dLDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false info
 • KOŘAN, Michal. (a. kol.): Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014. info
 • KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV (editor). Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013. info
 • KOŘAN, Michal. The Visegrad Group on the Treshold of Its Third Decade: A Central European Hub? In Zlatko Šabič and Petr Drulák. Regional and International Relations of Central Europe. London: Palgrave, 2012, s. 201-218. ISBN 978-1-137-28345-0. info
 • KOŘAN, Michal. Coloring it Europe? The Europeanization of Czech foreign policy. In Michael Baun and Dan Marek The New Member States and the European Union. Foreign Policy Europeanization. New York: Routledge, 2012. info
 • KOŘAN, Michal. Dvě dekády české zahraniční politiky a bezvýchodnost internacionalistické hegemonie. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2012, č. 3. ISSN 1211-3247. info
 • KOŘAN, Michal. Neues Profil, fragile Einigkeit. Die Sicherheitspolitik der Visegrád-Gruppe. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2012, roč. 62, č. 2, s. 107 - 116. ISSN 0030-6428. info
 • KOŘAN, Michal (a kol.). Česká zahraniční politika v roce 2009: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, 380 s. ISBN 978-80-86506-89-0. info
 • KOŘAN, Michal. Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2009. In Kořan, Michal a kol.: Česká zahraniční politika: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010, s. 15 - 41. ISBN 978-80-86506-89-0. info
 • KOŘAN, Michal. Visegrádská socializace a její dopad na národní zájmy. In Drulák, P. - Handl, V. (a kol.): Hledání českých zájmů III: Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. info
 • KOŘAN, Michal. Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, 395 s. ISBN 9788086506784. info
 • KOŘAN, Michal. Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2008. In Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s. 13-40, 27 s. ISBN 9788086506784. info
 • KOŘAN, Michal. Jakou cestou po pozitivismu? Pragmatismus a vědecký realismus a jejich role ve výzkumu mezinárodních vztahů. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, roč. 44, č. 1, s. 7-36. ISSN 0323-1844. info
 • KOŘAN, Michal. Visegrádská spolupráce, Rakousko, Polsko a Slovensko v české zahraniční politice. In Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s. 101-140. ISBN 9788086506784. info
 • KOŘAN, Michal. Autor hesel:Debata aktér struktura;Dekonstrukce;Diplomacie;Dvouúrovňová hra;Funkce teorií MV;Naturalismus;Ontologie;Postmodernismus;Poststrukturalismus;Reflektivismus;Spolupráce v MV;Státocentrismus;Střední Evropa;Versailleské uspořádání;Vestfálskýsystém. In Kratochvíl, P. - Drulák, P. (eds.): Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2009. ISBN 9788073674694. info
 • KOŘAN, Michal. Dilemata z pohledu filozofie vědy. In Barša, Pavel a kol.: Dialog teorií. Filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, s. 179 - 227, 48 s. ISBN 978-80-7419-011-7. info
 • KOŘAN, Michal. Topolánkova vláda a hledání nového smyslu české zahraniční politiky: skličující pohled. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, roč. 33, č. 7, s. 22-24. ISSN 0543-7962. info
 • KOŘAN, Michal. O "strategicznym porozumieniu" USA-Rosja, czyli dlaczego proste rozwiązania nie zawsze się sprawdzają. Polski Przegląd Dyplomatyczny. Warsaw: PISM, 2009, roč. 9, č. 2. ISSN 1642-4069. info
 • KOŘAN, Michal, Nikola HYNEK, Vít STŘÍTECKÝ a Handl VLADIMÍR. The US-Russian security 'reset': implications for Central-Eastern Europe and Germany. European Security. 2009, roč. 18, č. 3, s. 263 - 285. ISSN 0966-2839. info
 • KOŘAN, Michal. Češi a Slováci: Nadstandardní vztahy s příchutí konfliktních zájmů. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, roč. 32, č. 1. ISSN 0543-7962. info
 • KOŘAN, Michal. Jednopřípadová studie. In Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích (Drulák, Petr a kol.). Praha: Portál, 2008, s. 29 - 60. ISBN 978-80-7367-385-7. info
 • KOŘAN, Kořan. Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, 416 s. ISBN 9788086506678. info
 • KOŘAN, Michal. Politický kontext a tvroba české zahraniční politiky v roce 2007. In Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, s. 13 - 44. ISBN 9788086506678. info
 • KOŘAN, Michal. Státy Visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice. In Michal Kořan a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2007: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, s. 113 - 160. ISBN 9788086506678. info
 • DRULÁK, Petr, Michal KOŘAN a Jan RŮŽIČKA. Aussenpolitik in Ostmitteleuropa Von Universalisten, Atlantikern, Europäern und Souveränisten. Osteuropa. Berlin: Deutsche Geschellschaft für Osteuropakunde, 2008, roč. 58, č. 7, s. 139 - 152, 13 s. ISSN 0030-6428. info
 • KARLAS, Jan, Michal KOŘAN a Elsa TULMETS. Prag, die Visegrad-Gruppe und die EU Tschechiens Ziele in der Ratspräsidentschaft. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2008, roč. 58, č. 7, s. 153 - 163, 10 s. ISSN 0030-6428. info
 • KOŘAN, Michal. RECENZE:Pavel Barša: Síla a rozum. Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, roč. 43, č. 3, s. 67 - 73. ISSN 0323-1844. info
 • KOŘAN, Michal. Člověk, poznání a mezinárodní politika. Pragmatismus a vědecký realismus jako filosofie vědy v mezinárodních vztazích. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, 194 s. ISBN 978-80-86506-75-3. info
 • KOŘAN, Michal a Martin HRABÁLEK. (eds.) Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, 151 s. ISBN 978-80-210-4459. info
 • KOŘAN, Michal. Struktura a proces zahraniční politiky. In Kořan, M. - Hrabálek, M. (eds.): Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, s. 11 - 22. ISBN 978-80-210-4459. info
 • KOŘAN, Michal. Rakousko: Stále federace bez federalismu? In Dančák, B. – Hloušek, V.(eds.): Víceŕovňové vládnutí v Evropě: zkušenosti, problémy a výzvy. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007, s. 45-54. ISBN 978-80-210-4458-6. info
 • KOŘAN, Michal. Slovensko rok po volbách: Úspěšná vláda nebo úspěšná země? Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007, roč. 31, č. 9, s. 25-27. ISSN 0543-7962. info
 • KOŘAN, Michal. Domestic politics in Czech Foreign Policy. International Issues and Slovak Foreign Policy. Bratislava: SFPA, 2007, roč. 16, č. 2, s. 23 - 45. ISSN 1210-1583. info
 • KOŘAN, Michal. Beztvará věda, pozitivismus a realismus v mezinárodních vztazích. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, roč. 2006, zvl. číslo. ISSN 0323-1844. info
 • RŮŽIČKA, Jan a Michal KOŘAN. Totgesagte leben länger: Die Visegrád-Gruppe nach dem EU-Beitritt. Osteuropa. Berlin: Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2006, roč. 2006, č. 10. ISSN 0030-6428. info
 • KOŘAN, Michal. Austrian Neutrality: Burden of History in Making or Moral Good Rediscovered? Perspectives: The Central European Review of International Affairs. Praha: Institute of International Relations, 2006, Summer 200, č. 26, s. 23 - 45, 22 s. ISSN 1210-762X. info
 • KOŘAN, Michal. Mezi předsednictvím EU a volbami: letní rakouské přemítání. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, roč. 30, č. 9, s. 21 - 23, 2 s. ISSN 0543-7962. info
 • KOŘAN, Michal. Pokračující pluralizace rakouského stranického systému: interpretace voleb do Národní rady 2006. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, roč. 30, č. 11, s. 25 - 27. ISSN 0543-7962. info
 • KOŘAN, Michal. Recenze: Jeřábek, Martin: Konec demokracie v Rakousku, 1932 - 1938. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2006, roč. 41, č. 4, s. 97 - 101. ISSN 0323-1844. info
 • KOŘAN, Michal. Filosofie společenských věd v mezinárodních vztazích. In Pšeja, Pavel (ed.): Přehled teorií mezinárodních vztahů. Brno: MPU MU, 2005. ISBN 80-210-3837-3. info
 • KOŘAN, Michal. Evropská otázka a předčasné volby v Rakousku. Edited by Šedo, Jakub. In Evropská otázka ve volebních kampaních. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2004, s. 84-125. ISBN 80-210-3212-x. info
 • KOŘAN, Michal. Rakouská tranzitní problematika: zahraničněpolitický problém a vnitropolitická diskuse. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004, XXVIII, č. 1, s. 21-22, 3 s. ISSN 0543-7962. info
 • KOŘAN, Michal. Rakousko a ostatní státy Visegradské skupiny. In Hloušek, Vít - Sychra, Zdeněk (eds.) Rakousko v evropské a středoevropské politice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2004, 125 s. ISBN 80-210-3589-7. info

18. 3. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info