doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.

docent – Katedra filozofie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.118
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6012
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Marek Picha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 1. 2016
Datum ukončení řízení 1. 2. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Kdyby chyby: epistemologie myšlenkových experimentů
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. (Akademie věd ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 4. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Akademie věd ČR)
prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (Masarykova univerzita)
Dr. Cain Todd (Univerzita Lancaster)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 11. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info