MUDr. František Duška, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. František Duška, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení ARK 3. LF UK Praha
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 4. 2011
Datum ukončení řízení 1. 3. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Substituční pulzní terapie růstovým hormonem u dlouhodobě kriticky nemocných
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. (IKEM Praha)
prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. (UK Praha - Lékařská fakulta Hradec Králové)
doc. MUdr. Martin Balík, Ph.d. (UK - 1. lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 11. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. pavel Ševčík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. (UK - 3. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jan pachl, CSc. (UK - 3. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. (IKEM Praha)
doc. MUdr. Martin Balík, Ph.d. (UK - 1. lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 12. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info