doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra obchodního práva


kancelář: 248
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5153
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Obchodní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 12. 5. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 10. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové doc. JUDr. Kristián Csach, Ph.D., LL.M. (Trnavská univerzita)
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Prof. Gerhard Saria (Vídeňská univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 4. 2024
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 28. 5. 2024

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Obchodní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 12. 2007
Datum ukončení řízení 1. 12. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Ochrana vnitřních informací
Oponenti habilitační práce doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. JUDr. Jan Dědič (Advokátní kancelář Kocián, Šolc, Balaštík, Praha)
JUDr. Ivana Štenglová (Nejvyšší soud ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 5. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc. (Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě)
JUDr. Ivana Štenglová (Nejvyšší soud ČR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 11. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info