doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum Právnické fakulty


Kancelář: 248
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5153
E‑mail:
Školitel

Obor: Obchodní právo

školitel doktorských studentů
Michal Antoš téma: Dluhové cenné papíry se zvláštním zřetelem k hybridním dluhopisům
Kateřina Augustínová téma: Podíl v obchodní společnosti a možnosti modifikace jeho obsahu se zaměřením na kapitálové společnosti
Zuzana Dvořáková téma: Blankosměnka v českém právu a právu německy mluvících zemí
Zdeněk Husták absolvent 2013, téma: Poskytovatelé investičních služeb
Tomáš Kirner téma: Aktuální otázky regulace a kontraktace finančních derivátů v České republice
David Mareš absolvent 2011, téma: Právní aspekty elektronického obchodu
David Matějka absolvent 2007, téma: Směnečná prohlášení
Radek Ruban absolvent 2017, téma: Derivativní žaloby
Michala Špačková téma: Vybrané problémy právní úpravy squeeze out

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info